Analyse
e.Biscom 16 jaar geleden - maandag 15 juli 2002

e.BISCOM - de glasvezel moet zich nog doen gelden ten opzichte van andere middelen zoals ADSL

· Telecommunicatie

· Milaan NM

· 23,40 EUR

e.Biscom, de Italiaanse operator gespecialiseerd in glasvezelnetwerken, blijft ons verbazen. Hij maakte immers bekend dat FastWeb, zijn netwerkdochter, in het tweede kwartaal 2002 het break-even (vóór afschrijvingen) bereikt heeft met 1 jaar voorsprong ! Wetende dat FastWeb het voornaamste actief van de groep is (70 % van de omzet in het 2de kwartaal 2002), wordt de impact van het nieuws op de resultaten van e.Biscom onmiddellijk duidelijker. Wat betreft de groei is het nieuws eveneens gunstig vermits de groep de 150.000 klanten bereikt heeft, een stijging met 26 % ten opzichte van het 1ste kwartaal. e.Biscom zou de kaap van de 200.000 klanten dus zonder twijfel moeten halen tegen het einde van het jaar en zo een omzet realiseren van 300 miljoen EUR, zijn doelstelling voor 2002. Om zijn cliënteel uit te breiden, heeft e.Biscom spijtig genoeg zijn business plan herzien en gekozen voor ADSL ten koste van zijn traditionele aanbod via glasvezel. Hoewel een ADSL-aanbod rendabeler is op korte termijn omdat het driemaal minder investeringen vereist dan bij de installatie van een glasvezelnetwerk, toch is het minder rendabel op langere termijn. Een ADSL-verbinding komt immers tot stand via de koperdraad van een telefoon die gehuurd moet worden van de echte eigenaar daar waar de investering in een glasvezelinfrastructuur het mogelijk maakt ten volle eigenaar te zijn van zijn netwerk. Deze stijging van het aantal klanten via het ADSL-aanbod zal dus pas echt interessant worden als e.Biscom erin slaagt ze nadien over te schakelen naar de toegang via glasvezel op zijn eigen netwerk, temeer daar bij glasvezel een groter aantal toepassingen mogelijk is, wat zelfs toekomstperspectieven biedt voor de andere activiteiten van e.Biscom (video op aanvraag, interactieve televisie,…).

De markt met hoog debiet is erg competitief en de glasvezel heeft zich nog niet doen gelden ten opzichte van andere middelen en voornamelijk ten opzichte van ADSL. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN e.BISCOM IN EUR

 

Deel dit artikel