Analyse
Solvus biedt keuze tussen dividend in baar geld of in aandelen 16 jaar geleden - maandag 3 juni 2002

SOLVUS BIEDT KEUZE TUSSEN DIVIDEND IN BAAR GELD OF IN AANDELEN

De uitzendgroep Solvus biedt haar aandeelhouders de kans om te kiezen voor een dividend in baar geld of in de vorm van nieuwe aandelen. Als u over voldoende aandelen Solvus beschikt, kiest u best voor de laatste mogelijkheid.

Concreet

· Elke coupon nr. 6 van uw aandelen Solvus geeft u recht op een nettodividend van 0,1115 euro. Als u tegelijk ook coupon nr. 6 van VV-strips Solvus aanbiedt, dan hebt u recht op een nettodividend van 0,1264 euro. Kiest u effectief voor een bedrag in baar geld, dan worden die bedragen uitbetaald vanaf 20 juni eerstkomend.

· Tot en met 14 juni hebt u echter ook de kans om te kiezen voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Elke 180 coupons nr. 6 geven recht op één nieuw aandeel met VV-strip. Dat betekent dus dat u op die manier nieuwe aandelen Solvus kunt verwerven tegen 20,07 euro per aandeel, terwijl de koers vorige vrijdag 22,5 euro bedroeg. Biedt u samen met de coupons nr. 6 van de aandelen ook coupons nr. 6 van de VV-strips aan, dan krijgt u voor elk van die coupons van VV-strips bovendien een bedrag in baar geld van 0,0149 euro.

· Als u minder dan 180 coupons nr. 6 hebt, dan kunt u het ontbrekende aantal coupons tot en met 14 juni bijkopen op de beurs.

KOERS VAN HET AANDEEL SOLVUS (in EUR)

De uitzendgroep Solvus is volgens ons goed gewapend om mee te profiteren van het herstel van de economie. Volgens ons is het dan ook aangewezen om te opteren voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen.

Ons advies

Ondanks de verwachte terugval van de omzet in het lopende boekjaar, is het aandeel Solvus volgens ons momenteel nog altijd koopwaardig. De vraag naar uitzendkrachten vanwege de grote bedrijven lijkt eindelijk weer aan te trekken en de groep zet haar strategie van overnames en partnerschapsakkoorden voort. We raden u dan ook aan te opteren voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Voorwaarde daarvoor is wel dat u over voldoende coupons nr. 6 beschikt om daarmee nieuwe aandelen te verwerven. Als u coupons moet bijkomen bestaat immers het gevaar dat de kosten daarvoor - 5 à 10 euro vaste kosten plus 1 tot 2 % van het transactiebedrag te zwaar gaan doorwegen. In dat geval int u uw coupons nr. 6 beter gewoon in baar geld.

 

Deel dit artikel