Analyse
Option International 16 jaar geleden - maandag 17 juni 2002

OPTION - het management houdt ondanks de moeilijke situatie vast aan zijn erg (te) ambitieuze doelstellingen

· Gegevensoverdracht

· Nasdaq Europe

· 3,2 USD

De Belgische ontwikkelaar van toepassingen voor mobiele communicatie boekte in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar zwakke resultaten. De omzet van het bedrijf dat nu Option heet in plaats van Option International, kwam uit op 4,4 miljoen EUR, 32 % minder dan in het eerste trimester van 2001. Positief is wel dat de uitbesteding van de productie aan Jabil Circuit de productiekosten fors deed dalen. Dat leidde tot een mooie verhoging van de brutowinstmarges. Maar dat betekent helaas nog niet dat Option nu ook winstgevend is. Ondanks de geldinjectie van Lucent (zie ER 102 ) boekte Option in het eerste kwartaal een netto-verlies van 1,4 miljoen EUR, tegenover een verlies van 1,2 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2001. Deze tegenvallende cijfers zijn toe te schrijven aan het onzeker telecomklimaat. GPRS, de mobiele datadienst die surfen en mailen op GSM-netwerken mogelijk maakt, is vooralsnog geen overweldigend succes. Mobiele technologieën vormen momenteel geen investeringsprioriteit bij het gros van de ondernemingen. Hoewel het potentieel er voor de producten van Option zeker is - meer en meer bedrijfsmedewerkers werken elders dan op de reguliere werkplek - krijgen investeringen in netwerken en e-business momenteel een hogere prioriteit. Option heeft opnieuw een beroep gedaan op Belgische institutionele investeerders via een kaptaalverhoging van 2 miljoen USD. Dit kan erop wijzen dat de omzetgroei eens te meer onvoldoende zal zijn om de huidige financieringsbehoeften te voldoen.

Ondanks de moeilijke situatie houdt het management halsstarrig vast aan zijn (te) ambitieuze doelstellingen: NIET KOPEN.

EVOLUTIE OPTION IN USD

 

 

Deel dit artikel