Analyse
BES 16 jaar geleden - maandag 17 juni 2002

BES - Resultaten eerste kwartaal

SECTOR: financiële sector
BEURS: Lissabon
KOERS: 11,30 EUR
RISICO: *

In vergelijking met de eerste drie maanden van 2001 daalde de kwartaalwinst van de Portugese bank BES zoals verwacht met 0,5 %. De kredietverleningen namen met 11,8 % toe en de rentemarge – het verschil tussen de intrest die de bank op de verstrekte leningen int en de intrest die ze op de uitstaande deposito's betaalt – steeg met 15,6 %. Ook de tradingactiviteit (effectenhandel voor eigen rekening) ging vooruit (+10,1 %). Op het vlak van de kosten is het plaatje niet zo rooskleurig. De toename in het eerste kwartaal (+6,4 %) wijst erop dat de groep, o.m. door de stijging van de personeelskosten, meer tijd zal nodig hebben dan voorzien om haar doelstellingen qua kostenreducties te halen. En ten slotte werden de resultaten ook afgeroomd door het optrekken (+60 %) van de provisies voor risicokredieten. Die waren in het eerste kwartaal met 12,4 % gestegen. We verlagen onze winstramingen voor dit jaar van 0,73 naar 0,72 EUR per aandeel. Voor 2003 mikken we op 0,75 EUR. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.

 

Deel dit artikel