Analyse
Unilever 16 jaar geleden - maandag 6 mei 2002

UNILEVER - Resultaten eerste kwartaal

De omzetcijfers die de Nederlands-Britse voedinggroep Unilever (71,25 EUR) voor het eerste kwartaal publiceerde, vielen wat tegen. Overnames en verkoop/stopzetting van activiteiten niet inbegrepen, groeide de omzet in de sterproducten slechts met 3 %, tegen 5,3 % voor gans 2001. De winstmarge nam wel meer toe dan verwacht (van 12,4 naar 14,8 %). Dat was vooral te danken aan Dranken, Gezondheids- en dieetvoeding (o.m. door de overname van Slim Fast) en Persoonlijke verzorging. Een randbemerking evenwel : de stijging van de marges werd ook in de hand gewerkt doordat een belangrijke promotiecampagne verschoven werd naar het volgende kwartaal. Dit gezegd zijnde, is de verbetering van de rendabiliteit het resultaat van de ambitieuze herstructurering die in 2000 op de sporen gezet werd en die 2004 afgerond zou moeten zijn. Van de zowat 1 600 merken die de groep twee jaar geleden in portefeuille had, schieten er nu nog 891 over. De 400 meest winstgevende die Unilever uiteindelijk wil overhouden, genereren nu al 84 % van de omzet. Aangezien ze zowat het totale marketingbudget opslokken, zal hun aandeel de komende twee jaar allengs toenemen. Naargelang de herstructurering vordert, zullen de marges verder verbeteren. We ramen de courante winst voor 2002 en 2003 op resp. 2,73 en 2,84 EUR per aandeel. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.

UNILEVER (in EUR)

Na de mooie hausse is het onmiddellijk potentieel beperkt, maar op lange termijn zit er nog muziek in. Houden.

Deel dit artikel