Analyse
Koramic 16 jaar geleden - maandag 13 mei 2002

KORAMIC - kwartaalresultaten Wienerberger

Meer dan de helft (56 %) van de omzet van bouwmaterialengroep Koramic (34,60 EUR) wordt gegenereerd door 26,6 %-dochter Wienerberger. Dat de Oostenrijkse groep in het eerste kwartaal weer met winst wist aan te knopen is dus goed nieuws. De omzet van Wienerberger nam met 3 % toe en de marges zijn opnieuw positief dankzij enerzijds de in oktober 2001 opgestarte herstructurering (sluiting fabrieken) en anderzijds de stijging van de prijs van baksteen (+20 % ten opzichte van het dieptepunt in Duitsland). Maar we zijn nog ver van de marges die in 2000 bereikt werden en in West-Europa (37 % van de omzet van Wienerberger) blijft de baksteenproductie verlieslatend. De Oostenrijkse groep blijft er dan ook rekening mee houden dat haar bedrijfswinst dit jaar ruim 30 % onder die van 2000 zal liggen. Aangezien er noch in de Benelux, noch in Oost-Europa voor dit jaar een herstel van de bouwsector inzit en de bouw van nieuwe woningen nog verder achteruitboert (-10 % in de loop van 2002) laten we onze ramingen van de winst voor Koramic ongewijzigd op 2,2 EUR per aandeel. Zolang er op de belangrijkste markten waarop Koramic actief is geen duidelijke tekenen van herstel te bespeuren zijn, zien we geen reden om dit overigens goedkope aandeel te kopen. Niet kopen. Houden mag.

KORAMIC (in EUR)

In afwachting dat de sector herstelt, zal de herstructurering van Wienerberger voor winstgroei zorgen. Niet kopen.

Deel dit artikel