Analyse
Intershop 16 jaar geleden - dinsdag 21 mei 2002

INTERSHOP COMM. - het Duitse bedrijf blijft fragiel en het aandeel is niet goedkoop vergeleken met de vooruitzichten

· Software

· Frankfurt NM

· 1,10 EUR

De Duitse specialist in e-commerce software, Intershop Communications, publiceerde zijn resultaten voor het 1ste kwartaal (afgesloten op 31 maart). De omzet bedroeg 12,2 miljoen EUR, een bemoedigende stijging met 4 % ten opzichte van het 4de kwartaal 2001. Vooral de sterke stijging van de licentie-inkomsten (+ 50 %) sprong daarbij in het oog. Deze stijging is enerzijds te danken aan de verkoop van nieuwe producten in het domein van beheer van Internetinhoud. Anderzijds is het investeringsklimaat voor e-commerce in Europa gunstig. Volgens een rapport van het studiebureau Accenture laten Europese bedrijven zich ondanks de dreiging van een recessie niet tegenhouden om te investeren in e-commerce. 60 % van de 800 ondervraagde managers gaf aan hun uitgaven aan e-commerce in 2002 met 15 % te zullen opkrikken.

Samen met een aanzienlijke kostenvermindering resulteerde deze omzetgroei in een operationeel verlies van 13,4 miljoen EUR, een daling van 46 % tegenover het vorige kwartaal. Is het dieptepunt daarmee achter de rug ? De resultaten lijken die richting uit te wijzen maar Intershop is volgens ons nog ver verwijderd van een break-even. De werkingskosten blijven te hoog en de omzetgroei te bescheiden. Deze groei ondervindt hinder van de omslag naar het indirecte verkoopmodel. Daardoor vallen de inkomsten uit diensten terug en worden deze te weinig gecompenseerd door een duurzame groei in de softwareverkoop.

Intershop blijft fragiel en met het oog op de vooruitzichten is het aandeel niet goedkoop. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN INTERSHOP IN EUR


Deel dit artikel