Analyse
Sioen Industries 16 jaar geleden - maandag 8 april 2002

SIOEN INDUSTRIES - Resultaten 2001

Sioen (13 EUR) is gespecialiseerd in het coaten van weefsels (54 % van de omzet) en in de confectie van beschermkledij en recreatieve kleding, (34 %). De resterende 12 % wordt gerealiseerd door de divisie processing (productie van pigmentpasta's, granulaten, filters). Ondanks een 17,5 % hogere omzet (waarvan 11 % interne* groei) zag de groep haar winst in 2001 met zo'n 10 % terugvallen tot 0,79 EUR per aandeel, wat iets beter is dan eind december aangekondigd was (-13 à –15 %). Dat de winst de omzetstijging niet volgde was te wijten aan de belangrijke investeringen van de laatste jaren (meer afschrijvingen), aan een daling van de verkoopprijzen en aan hogere intrestlasten (financiering nieuwe spinnerij). Al bij al slaagde Sioen erin een nog erg comfortabele winstmarge van 7,5 % te realiseren. In 2002 zal de groep zich vooral toeleggen op het finaliseren van een aantal investeringen (o.a. de nieuwe spinnerij), op verdere geografische expansie en op de versteviging van haar positie op nichemarkten. Om haar technologische voorsprong te behouden blijft de groep investeren in onderzoek & ontwikkeling en blijft ze alert voor overnamekansen. Zo nam ze onlangs nog een deel van het machinepark van het Belgische Sofitex over. Om tot een geïntegreerde groep uit te groeien moest Sioen heel wat (financiële) lasten dragen van investeringen die in 2001 nog geen vruchten afwierpen. Vandaag wordt bijv. nog de helft van de garens ingekocht, maar dankzij de nieuwe spinnerij zal de groep eind dit jaar voor 100 % in haar eigen bevoorrading kunnen voorzien, wat zich zal weerspiegelen in betere marges. We mikken voor 2002 op 0,85 EUR winst per aandeel (+7,6 %) en voor 2003 op 0,95 EUR (bijna +12 %). Het aandeel is correct gewaardeerd en koopwaardig.

SIOEN INDUSTRIES (in EUR)

2001 was een moeilijk jaar maar de recente investeringen moeten stilaan vruchten beginnen afwerpen. Kopen.

Deel dit artikel