Analyse
Iris 16 jaar geleden - maandag 8 april 2002

IRIS - Resultaten 2001

Iris (22,80 EUR), specialist van de optische herkenning en van documentenbeheer, haalde de vooropgezette omzetstijging van 28 %, waarvan 22% interne* groei, wat veel beter is dan de markt. De ietwat teleurstellende daling van de courante* winst met 12 % tot 0,59 EUR per aandeel was niet zozeer te wijten aan de marges die vrij goed standhielden, maar o.m. aan de stijging van de algemene kosten en van de investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Bovendien werden drie orders naar 2002 doorgeschoven. Voor dit jaar stelt de groep een omzetgroei van 20 % in het vooruitzicht. Dat lijkt ons een erg voorzichtige schatting. Het zou immers betekenen dat de omzet van Iris, buiten de drie uitgestelde contracten en de bijdrage van het in oktober overgenomen Amos, slechts met een goede 10 % zou groeien en dat terwijl het orderboekje reeds behoorlijk gevuld is na enkele belangrijke contracten (o.m. met Siemens in Duitsland). Wat de winstevolutie betreft, rekenen we enerzijds op een verdere toename van de erg winstgevende e-verkopen en op een betere controle van de kosten. Anderzijds blijven de afschrijvingen sterker toenemen dan voorzien, veroorzaakt de overname van Amos een toename van de goodwillafschrijvingen* en zal het financieel resultaat een stuk lager uitvallen dan in 2001. We hebben onze winstraming voor 2002 dan ook bijgesteld naar 0,83 EUR per aandeel. Voor 2003 tippen we op 1,53 EUR. Op grond van de goede vooruitzichten voor de lezing van formulieren en de intelligente herkenning van documenten en de actieve rol die het financieel erg solide Iris kan spelen bij de consolidatie van de sector, blijft dit goedkope aandeel op ons aankooplijstje.

IRIS (in EUR)

De ietwat tegenvallende resultaten 2001 zijn in het licht van de huidige context verre van slecht. Kopen.

Deel dit artikel