Analyse
GIB 16 jaar geleden - maandag 29 april 2002

GIB - Ontbinding holding

De kogel is door de kerk. Na de massale "uitverkoop" van de laatste jaren, is GIB (40,30 EUR) van mening dat er tussen de nog resterende participaties weinig synergieën mogelijk zijn en op de buitengewone AV van 19 juni zal dan ook aan de aandeelhouders voorgesteld worden om de holding te ontbinden. Voor Lunch Garden, Crock'in, Exki en Gecotec hoopt GIB tegen eind 2002 een koper te vinden. Het 50 %-belang in Disport zal in april 2003 of 2004 aan partner en mede-aandeelhouder Sports Soccer overgedragen worden. Voor Quick wordt nog naar een koper gezocht, maar indien dit niet vóór 19 juni lukt, dan zullen de Quick-aandelen wellicht aan de GIB-aandeelhouders uitgedeeld worden. De hele vereffening zal echter 7 à 8 jaar in beslag nemen. Al naargelang van de opbrengst van de verkoop (meerwaarden of niet?) mogen de aandeelhouders een bedrag van zo'n 40 à 50 EUR per aandeel GIB verwachten. Daarop zullen ze normaal gezien een liquidatietaks van 10 % dienen te betalen. Indien de ontbinding in juni wordt goedgekeurd zullen de aandeelhouders alvast in juni-juli een eerste bonus ontvangen. De eindafrekening volgt normaal dus pas over 7 à 8 jaar. Zolang zal GIB een wat verstoken bestaan blijven leiden op de beurs… We blijven bij ons standpunt om het aandeel GIB niet (speculatief) te kopen. Wie het aandeel nog heeft, verkoopt het o.i. alsnog best op de beurs. Er is te veel onzekerheid rond de toekomstige opbrengst en de definitieve vereffening ligt (te) ver in de toekomst. Bovendien is de kans reëel dat de GIB-aandeelhouders opgescheept worden met momenteel weinig interessante Quick-aandelen.

GIB GROUP / BEURS BRUSSEL

Over ruim 28 jaar bekeken presteerde GIB (vet, basis 100) uiteindelijk beter dan de beurs. Niet kopen.

Deel dit artikel