Analyse
Solvus 16 jaar geleden - maandag 11 maart 2002

SOLVUS - Resultaten 2001 iets beter dan verwacht

Ondanks de economische vertraging zag uitzendgroep Solvus (ex-Creyf’s; 22,00 EUR) haar omzet, overnames meegerekend, in het tweede semester 2001 met 9 % toenemen (+3 % interne groei), wat de stijging over het ganse jaar op 14,6 % (3,5% zonder overnames) brengt. Dat de winst slechts met 5,7 % steeg is te wijten aan de toename van de financiële lasten en van de goodwillafschrijvingen* als gevolg van de overnames (o.m. Bureau van Dijk-CS). Per aandeel daalt de winst lichtjes tot 1,85 EUR door het groter aantal aandelen (kapitaalverhoging). In tegenstelling tot de meeste van zijn concurrenten wist Solvus zijn marges op peil te houden doordat in de omzet het gewicht van de gespecialiseerde dienstverlening toenam, bron van 3 maal hogere winstmarges dan de algemene uitzendarbeid. Het marktaandeel van de groep bleef overal ten minste op peil, behalve in Frankrijk (27,5 % van de omzet). Wat dit jaar betreft, is Solvus erg voorzichtig. De algemene uitzendarbeid zou pas tegen het einde van het derde kwartaal hernemen en voor bepaalde activiteiten zoals IT (±6 % van de omzet) zou het nog langer duren. We houden dan ook rekening met een daling van de winst tot 1,63 EUR per aandeel. Voor 2003 mikken we op 2,14 EUR.

De huidige kwakkelstemming biedt Solvus de kans om nog enkele kleinere overnames tegen een zacht prijsje in de wacht te slepen. Waarschijnlijk zal de groep haar pijlen op Duitsland en Italië richten. Het aandeel is correct gewaardeerd, de resultaten over 2001 hebben aangetoond dat de groep is staat is om cyclische sprongen op te vangen en ze heeft haar netwerk intact gehouden zodat ze maximaal van de verwachte heropleving zal profiteren. Koopwaardig.

SOLVUS (in EUR)

Ondanks de moeilijke economische context kon Solvus zijn marges in 2001 intact houden. Kopen.

 

Deel dit artikel