Analyse
Randstad 16 jaar geleden - maandag 4 maart 2002

RANDSTAD - Resultaten 2001

Zoals verwacht heeft de Nederlandse uitzendgroep Randstad (13,20 EUR) zeer zwak gepresteerd in het vierde kwartaal 2001. De omzet liep met 11 % terug (bij gelijkblijvende groepsstructuur) en de nieuwe herstructureringsmaatregelen in de VS (22,4 % van de omzet) en in Duitsland (10,4 %) deden de resultaten in het rood belanden. Over heel 2001 bekeken is de omzet van de groep met 6 % gedaald (bij gelijkblijvende groepsstructuur en wisselkoersen), wat vooral te wijten was aan de Amerikaanse (-15 %) en de Nederlandse activiteiten, waar de terugval met 5 % te verklaren is vanuit de politiek van de groep om voorrang te geven aan rendabiliteit boven volumes. De courante winst is conform onze verwachtingen met 72,6 % gedaald tot 0,34 EUR per aandeel. Voor 2002 laten we onze raming onveranderd op 0,5 EUR per aandeel, al zal het eerste kwartaal wellicht nog op een klein verlies uitdraaien en al blijven we in het ongewisse wat de timing van het economisch herstel betreft. Randstad moet enerzijds profiteren van zijn sterke positie in de VS waar zich de eerste tekenen van herstel zullen manifesteren, en zal anderzijds de vruchten plukken van de in november aangekondigde besparingen op de kosten. Op langere termijn riskeert de groep evenwel minder profijt te halen uit de heropleving van de sector omdat ze haar netwerk, in tegenstelling tot haar concurrenten, in deze crisisperiode niet intact heeft gelaten, waardoor ze opnieuw marktaandelen zou kunnen kwijtspelen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Niet kopen.

RANDSTAD (in EUR)

De hoop op een herstel in de VS gaf de koers opnieuw vaart, maar het eerste kwartaal zal lastig zijn. Niet kopen.

Deel dit artikel