Analyse
IBA 16 jaar geleden - maandag 25 maart 2002

IBA - Jaarresultaten 2001

Producent van deeltjesversnellers IBA (13,15 EUR) boekte in 2001 wel 9,1 % meer omzet (hoofdzakelijk dankzij overnames), maar moest het jaar met verlies afsluiten (-0,98 EUR per aandeel) door de hoge uitzonderlijke resultaten. De groep boekte inderdaad een aantal waardeverminderingen en, vooral, bijzonder hoge (eenmalige) goodwillafschrijvingen. IBA hoopt in 2003 naar de Amerikaanse beurs te kunnen stappen en bereidt zich daarom voor op de nieuwe boekhoudkundige normen die in de VS gelden op het vlak van de afschrijving van de goodwill. Houden we geen rekening met deze uitzonderlijke elementen dan daalde de winst met 80 % tot 0,10 EUR, voornamelijk omwille van de terugval (-76,2 %) van de verkoop van protontherapiesystemen (behandeling van kanker via bestralingen). De activiteiten sterilisatie/ionisatie overklasten de markt (o.a. dankzij het anti-antraxcontract met de Amerikaanse posterijen). Maar zolang de sterilisatie van voedingswaren door de Amerikaanse autoriteiten geblokkeerd blijft, zal de groei tot 8 % per jaar beperkt blijven. Uitgaand van een voorzichtig scenario (geen nieuwe verkoop van een protontherapiesysteem en een verlenging voor slechts negen maanden van het contract met de Amerikaanse posterijen) houdt IBA het voor 2002 op een omzetgroei van 10 √† 15 %. Rekening houdend met een toename met 30 % van de afschrijvingen (investeringen en goodwill), tippen wij op een klein verlies per aandeel van 0,10 EUR. Het aandeel is koers correct gewaardeerd. Houden.

IBA (in EUR)

11 september, een mislukte privé-plaatsing in de VS en het vertrek van de topman wogen op de koers. Houden.

 

Deel dit artikel