Analyse
Fortis 16 jaar geleden - maandag 18 maart 2002

FORTIS - Resultaten 2001

De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar Fortis (25,00 EUR) deed vorig jaar iets minder goed dan we verwachtten : de winst per aandeel is met 11,8 % gedaald tot 2,01 EUR. Wegens bijkomende provisies voor risico's en voor de herstructurering, tuimelde de winst in de bankpoot met 20 % naar beneden, terwijl hij in de verzekeringstak slechts met 6 % toenam. De stijging van de kosten die voornamelijk veroorzaakt werd door de integratie van overnames (de Nederlandse en de Amerikaanse verzekeraars ASR en AMLIC…) bleef tot 8,2 % beperkt dankzij de besparingen die deze operaties reeds opleverden. Fortis heeft overigens een plan uitgedokterd voor meer en snellere besparingen. Tegen eind 2003 zullen er uiteindelijk 631 agentschappen gesloten worden en 3 400 jobs sneuvelen. Een tegenvaller was dan weer dat de inkomsten slechts met 2,5 % toenamen. Op dat vlak laten de synergieën in de Benelux (o.m. met ASR) op zich wachten, maar de groep, die een grote knowhow bezit inzake de integratie van bankactiviteiten en verzekeringen, wil binnenkort maatregelen nemen om die synergieën te stimuleren. Ondertussen is Fortis van plan om haar nicheactiviteiten in de VS (verzekeren van tandverzorging, begrafenis…) verder te verstevigen via overnames. In Azië, waar een belangrijk groeipotentieel is voor beleggingsproducten (levensverzekeringen…) opteert de groep eerder voor samenwerkingsakkoorden met lokale financiële partners teneinde de risico's te beperken.

De laagconjunctuur heeft Fortis niet gespaard, maar de reeds genomen en nog geplande maatregelen openen mooie perspectieven. We trekken onze winstprognose voor 2002 op van 2,10 naar 2,35 EUR per aandeel en voor 2003 van 2,55 naar 2,85 EUR. Over 1 à 2 jaar kan Fortis zich ontpoppen als een aantrekkelijke overnamekandidaat. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

FORTIS (in EUR)

De winstdaling in 2001 woog op de koers, maar voor 2002 en 2003 wordt duidelijk beterschap verwacht. Kopen.

Deel dit artikel