Analyse
e.Biscom 16 jaar geleden - maandag 25 maart 2002

e.BISCOM - het herstructureringsplan levert wel groei op maar geen winst, deze wordt niet verwacht vóór 2006

· Telecommunicatie

· Milaan NM

· 46,20 EUR

De resultaten 2001 van e.Biscom, Italiaanse operator gespecialiseerd in glasvezelnetwerken, overtreffen de voorlopig bekendgemaakte resultaten (E-R 101 ). De omzet bedraagt namelijk 157,8 miljoen EUR daar waar voordien 155 miljoen EUR bekendgemaakt werd. Het management voorziet voor dit jaar overigens een verhoging van dit cijfer tot 300 miljoen EUR, dit is een toename met meer dan 90 % ! Het zijn nog maar eens de netwerkactiviteiten, en meer specifiek FastWeb, die bijna 50 % van de inkomsten verzekeren en e.Biscom in staat zouden moeten stellen deze op zijn minst ambitieuze doelstelling te bereiken. De omzetgroei van FastWeb in het 4de kwartaal (+ 90 % ten opzichte van het 3de) vloeit vooral voort uit een seizoenseffect in de verkoop. Veel nieuwe cliënten in 2001 werden pas in het 4de kwartaal gefactureerd, wat de omzet van dit kwartaal min of meer kunstmatig opblaast. De groei zou begin dit jaar wat matiger moeten zijn en wij voorzien voor 2002 een ietwat lagere omzet dan de aangekondigde 300 miljoen EUR.

Op operationeel niveau beperkte e.Biscom zijn verliezen in het 4de kwartaal en verbeterde het zijn marges over het hele jaar. De groep wil op deze manier verder evolueren en haar bruto operationeel verlies herleiden tot 60 miljoen EUR dit jaar ten opzichte van 109,8 miljoen EUR in 2001. Niettemin blijft e.Biscom ruim verlieslatend met een nettoverlies per aandeel van 2,80 EUR voor 2001 tegenover een verlies van 2,12 EUR in 2000 en daar wordt geen verandering in verwacht. De kosten verbonden aan de ontwikkeling van het netwerk wegen immers zwaar op de rekeningen. De netto verliezen van e.Biscom zouden in 2002 dus nog maar eens toenemen.

Het business plan van e.Biscom levert het bedrijf wel groei op maar geen winst. Er wordt geen winst verwacht vóór 2006 of zelfs 2007… NIET KOPEN.

 

Deel dit artikel