Analyse
Axis Shield 16 jaar geleden - maandag 25 maart 2002

AXIS-SHIELD - de rentabiliteit is in zicht maar de twee groeimotoren zijn nog steeds geen referenties

· Biotechnologie

· Londen

· 373,50 pence

Bij de publicatie van zijn jaarresultaten heeft Axis-Shield, de Anglo-Noorse specialist in diagnosticatests, bewezen dat het rendabel kan worden. Met een bruto operationeel resultaat (zonder afschrijvingen) van 2,3 miljoen GBP tegenover een verlies van 2,1 miljoen GBP het jaar voordien, is de groep erin geslaagd het operationeel break-even over het hele boekjaar 2001 te behalen. Vervolgens zag Axis-Shield zijn omzet groeien met 22 % tot 42,8 miljoen GBP gestimuleerd door de verkopen van de homocysteïnetests die met 57 % stegen ten opzichte van 2000. Homocysteïne profileert zich als een van de voornaamste groeimotoren van de groep en zou dat de komende jaren moeten blijven doen, voornamelijk dankzij de kwalitatief hoogstaande handelsovereenkomsten. Axis-Shield heeft immers zopas de steun van Dade Behring verkregen en heeft voortaan overeenkomsten met de vier grote spelers van de diagnostische wereldmarkt, namelijk Abbott, Roche, Bayer en vanaf nu ook Dade Behring. Echter, de verkopen van Axis-Shield voor deze test vertegenwoordigen nog steeds minder dan 1 % van de wereldmarkt in diagnostica van hart- en vaatziekten. Er zijn namelijk slechts vier risicofactoren erkend in het kader van de cardiovasculaire ziekteleer : tabak, diabetes, hoge slagaderlijke bloeddruk en cholesterol. Homocysteïne is kandidaat om toe te treden tot deze "zeer gesloten club". Hoewel 10 à 20 % van de hart- en vaatziekten gebonden is aan de hoge percentages van homocysteïne, werd nog niet aangetoond dat het gaat om een onafhankelijke risicofactor in die zin dat er een verband zou bestaan tussen de percentages van dit aminozuur in het bloed en de nierfunctie of tabak bijvoorbeeld. Wij zijn van mening dat homocysteïne zich meer en meer zou moeten laten gelden als een onafhankelijke test en de verschillende overeenkomsten die Axis-Shield gesloten heeft, lijken die richting in te gaan. Momenteel zijn wij echter niet in staat te schatten binnen welke termijn homocysteïne erin zal slagen het medisch college in te palmen. AFT, het tweede succesproduct ter voorkoming van hart- en vaatziekten, werd nog niet aangepast aan de geautomatiseerde platforms, een absolute vereiste voor zijn verkoop op grote schaal.

Ook al zou Axis-Shield dit jaar rendabel worden, toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat zijn twee groeimotoren (homocysteïne en vooral AFT) nog steeds geen referenties zijn. HOUDEN.

 

Deel dit artikel