Analyse
Vedior 16 jaar geleden - maandag 11 februari 2002

VEDIOR - Resultaten 4e kwartaal

Het Nederlandse Vedior (13,54 EUR), het derde grootste uitzendbureau ter wereld, zag zijn omzet in het vierde kwartaal met -9 % teruglopen en niet met –20 % zoals gevreesd. De winstmarges zijn evenwel fel ingekrompen tot 2,8 %, terwijl ze in de laatste drie maanden van 2000 nog 4,7 % bedroegen. Die daling was vooral te wijten aan het feit dat Select (43 % van de omzet van de groep en 75 % van het bedrijfsresultaat) sterker achteruit boerde dan verwacht. De twee erg rendabele divisies IT en Finance, de belangrijkste pijlers van Select, zagen hun omzet in de VS met resp. 36 en 43 % dalen en hun marges halveren t.o.v het 4e kwartaal 2000. Ook in Frankrijk klapten de winstmarges ineen, al slaagde Vedior Bis erin om de omzetdaling te beperken tot 11 % (-16 % voor de markt in zijn geheel) dankzij de activiteiten i.v.m. de overgang naar de euro. Alleen bij Vedior Europe (20 % van de omzet) is de rendabiliteit iets verbeterd, al ligt ze nog altijd duidelijk onder het niveau van de rest van de groep. Hoewel de financiële lasten van de groep gedaald zijn, is het verlies in het 4e kwartaal met 50 % toegenomen tot –0,37 EUR per aandeel. Over 2001 is de omzet van Vedior met 3 % gestegen (1 % bij gelijkblijvende groepsstructuur) en blijven de verliezen op hetzelfde niveau (maar als gevolg van het groter aantal aandelen na de kapitaalverhoging daalt het verlies per aandeel tot -1,03 EUR, tegen –1,46 EUR in 2000). Voor dit jaar houden we gezien de eerder sombere vooruitzichten rekening met een verlies van -0,92 EUR per aandeel. In Frankrijk bleef de omzet in januari verder dalen en de VS-activiteiten (14 % van de omzet) lijken wel te stabiliseren, maar een echt herstel zit er volgens de groep pas in vanaf de tweede helft 2002. Dat het eerste semester moeilijk zou zijn voor de interimsector, daar was iedereen het over eens, maar nu ziet het er naar uit dat we tot eind 2002 zullen moeten wachten voordat er een significante verbetering komt in Europa (86 % van de omzet). Correct gewaardeerd aandeel. Houden.

VEDIOR (in EUR)

De eerste helft van 2002 zal lastig zijn, maar Vedior is er klaar voor om op de trein van het herstel te wippen. Houden.

Deel dit artikel