Analyse
Intershop Communications 16 jaar geleden - maandag 25 februari 2002

INTERSHOP COMM. - de Duitser betreedt een nieuwe markt die echter overheerst wordt door veilige waarden

· Platformen voor e-commerce

· Frankfurt NM

· 1,15 EUR

De Duitse leverancier van e-commerce software heeft het boekjaar 2001 afgesloten zoals hij het heeft aangevat. De financiële markt kreeg nog maar eens teleurstellende resultaten voorgeschoteld. De omzet van het 4de kwartaal bedroeg 11,7 miljoen EUR, een daling met meer dan 60 % ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Ondanks de aanhoudende herstructureringsinspanningen blijft het bedrijf belangrijke operationele verliezen slikken ten belope van 25 miljoen EUR. Voor het volledige boekjaar heeft Intershop een nettoverlies – verzwaard door herstructureringslasten en activa-afschrijvingen – geleden van 132 miljoen EUR vergeleken met 39 miljoen EUR in 2000. Intershop bleef evenmin gespaard van de teloorgang vorig jaar van vele "dotcombedrijven". Deze doelgroep is sindsdien fors uitgedund en nieuwe initiatieven blijven schaars. Vandaar dat het aanbod van Intershop geëvolueerd is van pure e-commerce software naar oplossingen die de klantenservice en het voorraadbeheer van bedrijven automatiseren. De groeiperspectieven in deze domeinen voor de komende jaren zijn inderdaad interessant. Intershop betreedt echter een markt die gedomineerd wordt door gevestigde spelers zoals Oracle en SAP, bedrijven die de voorkeur wegdragen van de meerderheid van de IT-managers. De toekomst van Intershop blijft dus onzeker. Bovendien moet het bedrijf zijn organisatiestructuur verder verfijnen en is de financiële situatie allesbehalve rooskleurig.

Het vertrouwen van klanten en investeerders in Intershop heeft het afgelopen jaar een zware deuk gekregen. De onderneming blijft in de greep van herstructureringen en dient zijn zorgwekkende financiële situatie nauwgezet in het oog te houden. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN INTERSHOP IN EUR

 

Deel dit artikel