Analyse
ICI 16 jaar geleden - maandag 11 februari 2002

ICI - Resultaten 2001 en kapitaalverhoging

De Britse chemiegroep ICI (351,75 pence) gaat 463 miljoen nieuwe aandelen creëren tegen 180 pence het stuk. Met een opbrengst van iets meer dan 800 miljoen pond wordt dit een van de zwaarste kapitaalverhogingen die ooit in Groot-Brittannië doorgevoerd werden. Daarnaast hoopt de groep nog zo'n 200 miljoen pond te incasseren op de verkoop van haar dochter Synetix (katalysatoren). De opbrengst van beide operaties, één miljard pond, zal gebruikt worden om de schuldenlast (eind 2001 2,9 miljard pond) te verminderen. Ondertussen heeft ICI resultaten voor 2001 bekendgemaakt. Uitzonderlijke elementen niet meegerekend is de winst per aandeel met 16 % gedaald tot 34,20 pence. Het dividend over 2001 wordt gehalveerd en volgens ons zal het nog enkele jaren duren voor er weer een dividend uitbetaald wordt dat vergelijkbaar is met de winstuitkering die de aandeelhouders over 2000 ontvingen. Met het oog op de lange termijn is het verminderen van de schulden ongetwijfeld een goede zaak, maar op korte termijn zal de kapitaalverhoging de winst per aandeel fel doen verwateren. Daarbij komt dat de schuldenberg te hoog blijft, maar dat het nu moeilijker zal zijn om daar iets aan te doen. We hebben onze winstprognoses voor 2002 en 2003 dan ook verlaagd van resp. 40 en 46 naar 28 en 32 pence per aandeel. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar gezien de zwakke winstvooruitzichten op korte en middellange termijn en het hoger dan gemiddeld risico, zijn we geen koper. Wie ICI-aandelen bezit, mag ze houden. Aan de kapitaalverhoging doet u beter niet mee. Verkoop uw intekenrechten op de beurs.

ICI (in pence)

Correct gewaardeerd aandeel, maar zwakke winstvooruitzichten op korte en middellange termijn. Houden.

Deel dit artikel