Analyse
eBiscom 16 jaar geleden - maandag 11 februari 2002

e.BISCOM - het businessplan van de Italiaanse operator houdt een risico in dat niet verrekend is in de koers

· Telecommunicatie

· Milaan NM

· 43,35 EUR

Wij hadden onze twijfels, maar e.Biscom speelde het klaar ! De Italiaanse operator gespecialiseerd in glasvezelnetwerken verbaasde de financiële wereld door voor het boekjaar 2001 een omzet bekend te maken van 155 miljoen EUR, dit is een sprong van 266 % ten opzichte van 2000 ! Deze prestatie is wel indrukwekkend maar moet toch gerelativeerd worden. Aangezien e.Biscom zijn activiteiten pas echt opstartte in maart 2000, is het moeilijk om jaarvergelijkingen te maken. Meer nog, deze 155 miljoen EUR liggen nagenoeg 10 % onder de doelstelling van 170 miljoen EUR die e.Biscom in mei 2001 nog aankondigde. Het zijn nog maar eens de « netwerkactiviteiten » die de groei van de groep gestimuleerd hebben naar het voorbeeld van Fastweb dat, eind 2001, 48 000 klanten telde terwijl het bedrijf er maar 35 000 verwacht had. Ten slotte boekte Fastweb in het 4de kwartaal 2001 een omzetgroei van ruim 75 % tot 33 miljoen EUR tegenover het 3de kwartaal. Fastweb, dat meer dan 50 % van de groepsinkomsten voor zijn rekening neemt, lijkt dus op de goede weg te zijn, temeer daar een recent verkregen financiering (E-R 97 ) het mogelijk zal maken zijn business plan volledig te financieren. Toch zijn er enkele zwakke punten, meer specifiek wat betreft de termijn om de kredietlijn terug te betalen. Fastweb werkt volgens een FTTB-aanbod (Fiber-to-the-Building) dat erin bestaat de glasvezel tot bij het gebouw van de klant te leggen in tegenstelling tot een toegang tegen een hoog debiet van het type ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) die reeds aanwezige koperdraden gebruikt. De FTTB-technologie vergt dus zwaardere investeringen die volgens e.Biscom naar schatting 1 500 EUR per klant zullen bedragen en het zal langer duren vooraleer de bedragen teruggewonnen zullen worden : er moeten 36 maanden gerekend worden per gebruiker alvorens de investering afgelost zal zijn. Er moet dus geduld uitgeoefend worden. Ook al is dit business model veel duurder op korte/middellange termijn, toch zou het op termijn grotere marges moeten opleveren dan diegene gerealiseerd door andere telecomoperatoren die hun infrastructuur nog steeds zullen moeten huren (koperdraden, glasvezelkabels).

Hoewel het businessplan van e.Biscom bijzonder ambitieus is, toch houdt het ook een vrij groot risico in dat ons inziens niet helemaal verrekend is in de koers. NIET KOPEN.


 

Deel dit artikel