Analyse
Commerzbank 15 jaar geleden - maandag 11 februari 2002

COMMERZBANK - Resultaten 2001

De Duitse privébank Commerzbank (18,35 EUR) zag haar winst per aandeel in 2001 met 93,5% terugvallen tot 0,17 EUR. Door de aftakeling van de financiële markten en de zwakke conjunctuur daalde de winst in alle activiteitsdomeinen, soms tot in de rode zone (beheer van activa, retail banking). De provisies i.v.m. de mogelijke niet-terugbetaling van leningen, o.m. door Duitse KMO's, werden met 36,5 % opgetrokken. Bovendien zijn de exploitatiekosten met 6,8 % gestegen en moest de groep zware lasten boeken i.v.m. het herstructureringsplan dat mikt op een besparing van 0,93 EUR per aandeel in 2002 en van 1,93 EUR in 2003. Volgens ons gaat het besparingsplan niet ver genoeg, en we vinden het vooral spijtig dat er geen enkele maatregel genomen werd om de inkomsten op te krikken. Overgenomen worden door een andere groep is ons inziens dan ook de enige oplossing voor Commerzbank. Maar er zijn heel wat hinderpalen. Enerzijds wil de directie wachten toe de bank beter draait en de koers herstelt zodat ze een fusie uit de brand kan slepen die zo voordelig mogelijk is voor de aandeelhouders. Anderzijds heeft een vijandig bod weinig kans op slagen wegens het ingewikkelde netwerk van aandeelhouders die vastbesloten zijn om hun woordje mee te spreken (Generali, Münich Re…). Bovendien zijn de activiteiten van Commerzbank zo zwak en weinig winstgevend dat een eventuele overnemer waarschijnlijk weinig interesse zal hebben voor het geheel, maar enkel voor een of andere divisie. Na in 2001 nipt een verlies vermeden te hebben, kan Commerzbank het zich niet meer permitteren om een overname door een andere groep af te wijzen. Maar de kandidaten staan niet te drummen. Wij tippen op een winst van 0,23 EUR per aandeel voor 2002 en van 0,31 EUR voor 2003. Duur aandeel. Niet kopen.

COMMERZBANK (in EUR)

Zolang de groep blijft vasthouden aan haar onafhankelijkheid, zal de koers onder druk staan. Niet kopen.

Deel dit artikel