Analyse
Option International 16 jaar geleden - dinsdag 4 december 2001

OPTION INTERNATIONAL - het akkoord met Compaq is veelbelovend maar volstaat niet om de rendabiliteit te waarborgen.

· Gegevensoverdracht

· Nasdaq Europe

· 3,80 USD

Ondanks een omzetstijging met 91 % tot 10,1 miljoen EUR tegenover het 2de kwartaal lijkt de Belgische fabrikant van draadloze communicatietoepassingen de verliezen alleen maar op te stapelen. Het nettoverlies van 4,1 miljoen EUR is immers meer dan verdubbeld tegenover het vorige kwartaal. De onderneming schrijft dit verlies vooral toe aan twee « uitzonderlijke » elementen. Ten eerste heeft het een deel van zijn voorraden afgeschreven als gevolg van het uitblijven van een nieuwe bestelling van Handspring. En als we weten dat de omzet in het 3de kwartaal nagenoeg integraal afkomstig was van deze Amerikaanse handcomputerfabrikant en deze inkomstenbron nu volledig is opgedroogd, is de conclusie snel getrokken !

Ten tweede zijn de onderzoeks- en ontwikkelingskosten gevoelig gestegen als gevolg van bijkomende testkosten op het product dat in samenwerking met Compaq ontwikkeld werd. Het gaat om de GPRS Wireless Pack, een functionaliteit die een draadloze internetverbinding tot stand brengt op de handcomputers (iPAQ Pocket PC) van Compaq en nu op grote schaal zal worden gecommercialiseerd. Option International heeft daartoe de toelating verkregen van de Amerikaanse (FCC) en Europese (R&TTE) autoriteiten.

De resultaten van het 4de kwartaal zullen grotendeels afhangen van de overeenkomst met Compaq. Een akkoord dat wel veelbelovend is maar niet volstaat om rendabel te worden. Om deze doelstelling te bereiken zullen bijkomende akkoorden dienen te worden gesloten. In afwachting, NIET KOPEN.

 

Deel dit artikel