Analyse
Fiat 16 jaar geleden - maandag 17 december 2001

FIAT - Nieuwe besparingen + kapitaalverhoging

Na de catastrofale resultaten over het derde kwartaal gaat de Italiaanse autoconstructeur Fiat (17,40 EUR) bijkomende besparingsmaatregelen nemen : er worden wereldwijd 18 fabrieken gesloten en er worden 6000 banen geschrapt in de drie divisies (auto’s, vrachtwagens en landbouwmachines). Om de verkoop terug aan te zwengelen wordt het zorgenkind van de groep, Fiat Auto (43,5 % van de omzet) in vier autonome eenheden opgesplitst. Daarnaast wil de (nieuwe) directie de torenhoge schuldenberg afbouwen door het kapitaal te verhogen via de uitgifte van in aandelen GM converteerbare obligaties en via de verkoop van bepaalde activiteiten. Wij blijven sceptisch, want de vroegere pogingen van Fiat om zijn imago, omzet en winst op te krikken zijn op niets uitgelopen. Bovendien blijft de groep erg afhankelijk van de goedkopere wagens en achten wij haar niet in staat om snel een plaatsje te veroveren in het segment van de meer rendabele luxewagens. En ten slotte zal het geen sinecure zijn om de schuldenlast te verminderen. Rekening houdend met het groter aantal aandelen, het pessimisme van de directie en het ongunstige klimaat om activiteiten van de hand te doen, verlagen we onze ramingen voor 2001 en 2002 van resp. –0,4 en 0,21 tot –1 en 0,18 EUR per aandeel (exclusief uitzonderlijke resultaten). De autoconstructeurs hebben het niet onder de markt : om hun marktaandelen veilig te stellen zijn ze verplicht steeds grotere kortingen toe te staan. We blijven erbij dat een afscheiding van Fiat Auto de beste oplossing was geweest met het oog op de lange termijn. Het aandeel is correct gewaardeerd. Volgens ons doet u beter niet mee aan de kapitaalverhoging (we komen er nog op terug). Houden.

FIAT / DJ STOXX 50

Fiat (vet, basis 100) staat voor een lastige herstructurering en blijft achter bij het Europese gemiddelde. Houden.

Deel dit artikel