Analyse
Fantastic Corporation 16 jaar geleden - dinsdag 4 december 2001

FANTASTIC CORP. - het bedrijf lijkt een nieuwe start genomen te hebben met een nieuwe strategie.

· Transmissiesoftware

· Frankfurt NM

· 0,48 EUR

Hoewel de Zwitserse specialist in breedbandoplossingen zich tijdens het 3de kwartaal voornamelijk toespitste op het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen, toch is hij erin geslaagd een omzetstijging te laten optekenen van 31 % tot 2,1 miljoen EUR tegenover het 2de kwartaal. Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de overname van OmniCast (zie E-R 87) en aan de hermodellering van het eigen software-aanbod in drie gedefinieerde industrietakken : automobiel, consumptiegoederen en financiën. Vermeldenswaardig is ook de overstap van een direct naar een indirect verkoopmodel waardoor de oplossingen voortaan verkocht zullen worden door partners zoals IBM en Hewlett Packard.

Ondanks deze omzetstijging blijven de operationele kosten nog steeds zwaar doorwegen op de ondernemingsresultaten met, in het 3de kwartaal, een nieuw operationeel verlies van 10 miljoen EUR. Fantastic zal dus nog wat geduld moeten uitoefenen vooraleer de eerste winsten zullen worden geboekt. Veel zal daarbij afhangen van twee moeilijk in te schatten elementen : het herstel van het macro-economische klimaat maar ook en vooral het succes van de nieuwe productstrategie. Eén zaak pleit echter wel in het voordeel van Fantastic : de comfortabele cashpositie van 0,40 EUR per aandeel geeft het bedrijf voor ongeveer twee jaar ademruimte.

Fantastic Corporation lijkt een nieuwe start genomen te hebben met een nieuwe product- en verkoopstrategie. Rekening houdend met de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, raden wij u aan het aandeel aan de huidige koers te HOUDEN.

EVOLUTIE VAN FANTASTIC IN EUR

 

Deel dit artikel