Analyse
Distrigas 16 jaar geleden - maandag 10 december 2001

DISTRIGAS - splitsing - verkopen

Op 13 december wordt Distrigas (1250 EUR) in twee beursgenoteerde bedrijven opgesplitst. Elk aandeel Distrigas, coupon 6 aangehecht, zal recht geven op één aandeel Distrigas (new) en één aandeel Fluxys. In deze laatste onderneming worden de transportactiviteiten ondergebracht, de gasopslag en de terminal voor vloeibaar aardgas inbegrepen. Distrigas (new) behoudt de commerciële activiteiten (aankoop/verkoop van gas, de commercialisering van transito- en internationaal transportcapaciteiten). Op 13/12 zal Fluxys ongeveer 2/3 van het oude Distrigas waard zijn, Distrigas (new) 1/3. We zien niet goed wat de koers van deze twee aandelen op korte termijn zou kunnen doen stijgen. Het feit dat Fluxys over 2001 een zelfde dividend zal uitkeren als het oude Distrigas over 2000 (28,64 EUR) zal weliswaar verhinderen dat de koers afglijdt, maar de onzekerheid rond de tariefpolitiek die het comité voor de controle van gas en elektriciteit) begin volgend jaar zal vastleggen, zal elke hausse afremmen. Distrigas (new) zal uit zijn transito- en internationale transportactiviteiten wel regelmatige inkomsten puren, maar zal meer dan waarschijnlijk geconfronteerd worden met toenemende druk op de gasprijzen en inkrimpende marktaandelen in België naarmate de liberalisering vordert. Het bedrijf keert geen dividend uit. Voeg daarbij een tot het minimum beperkte communicatie en een geringe liquiditeit (zie p. 15) die op de koers van Distrigas (new) riskeert te wegen. Hoewel het aandeel correct gewaardeerd is, de groep geografisch gezien een strategische plaats bekleedt en ze aantrekkelijke langetermijncontracten voor de aankoop van gas in portefeuille heeft, verkiezen we dit aandeel te verkopen. Gezien de zwakke liquiditeit, geeft u best een limiet op.

Deel dit artikel