Analyse
BES 16 jaar geleden - vrijdag 21 december 2001

BES - resultaten eerste 9 maanden

In de eerste negen maanden van dit jaar lag de winst van de Portugese bank Banco Esperito Santo (14,14 EUR), uitzonderlijke resultaten inbegrepen, 12,4 % lager dan op 30/9/2000. De belangrijkste oorzaak was de lusteloosheid van beurzen die de resultaten uit financiële operaties zwaar onder druk zette (-85,5 %). De beursbaisse zorgde er ook voor dat de commissies in de investeringsbank met 3,6 % daalde (-20 % in het derde kwartaal). De intrestmarge (verschil tussen de geïnde intresten op leningen en de betaalde intresten op deposito's) nam in de eerste negen maanden met 11,3 % toe, maar daalde met 0,8 % in het derde kwartaal. Maar in diezelfde eerste negen maanden werden ook 16 % meer kredieten toegekend en voerden de klanten 11,4 % meer operaties door. Begin volgend jaar voert BES een kapitaalverhoging door om zijn interne groei te financieren en de kosten i.v.m. de geplande afdankingen te betalen. In afwachting ramen we de winst per aandeel voor 2001 en 2002 op resp. 0,9 en 0,97 EUR. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden, maar niet kopen.

 

BES (in EUR)

BES lijdt onder het zwakke beursklimaat. Niet kopen, houden in afwachting van betere dagen.

 

Deel dit artikel