Analyse
Adva Optical Networking 16 jaar geleden - dinsdag 18 december 2001

ADVA OPTICAL NETW. - het Duitse bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt

· Telecomcomponenten

· Frankfurt NM

· 4,70 EUR

De Duitse leverancier van optische componenten voor de telecomindustrie is in het 3de kwartaal overgegaan tot een broodnodige schoonmaak van zijn balansrekening. Deze was immers « opgeblazen » door goodwill en immateriële activa als gevolg van te duur betaalde overnames tijdens de technologie-euforie. Deze waardeverminderingen leidden in het 3de kwartaal tot een monsterverlies van 93,2 miljoen EUR tegenover een verlies van 44,4 miljoen EUR in dezelfde periode het jaar voordien. Maar is alles daarmee opgelost ? Wij betwijfelen dit en wel om diverse redenen.

Ten eerste heeft het management in onze ogen aan geloofwaardigheid ingeboet door de te gekke prijzen die het betaald heeft voor bedrijven die niets meer te bieden hadden dan een uit de mouw geschud businessplan.

Ten tweede blijven de verkopen onder de marktverwachtingen en bedroegen ze het afgelopen kwartaal 23,2 miljoen EUR of 6 % minder dan in het 2de kwartaal. De onderneming tracht zijn kostenbasis in lijn te brengen met de omzetdaling maar de forse snoeiingen in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn volgens ons zeker niet de beste strategische keuze. De levenscyclus van ADVA’s producten is immers zeer kort en bedrijven in de glasvezelsector dienen belangrijke bedragen te reserveren om gelijke tred te kunnen houden met de concurrentie.

Ten derde is de financiële structuur erop achteruitgegaan. ADVA heeft aanzienlijke korte termijnschulden uitstaan en rekening houdend met de verlieslatende aard van de activiteiten volstaan de huidige liquiditeiten niet om deze verplichtingen af te lossen.

De koersrally van de laatste weken is meer gebaseerd op beleggerssentiment dan op een gunstige evolutie van de fundamenten van het bedrijf. De zichtbaarheid voor de komende maanden blijft beperkt en de onderneming zal meer dan waarschijnlijk genoodzaakt zijn opnieuw een beroep te doen op de kapitaalmarkt. NIET KOPEN.

 

Deel dit artikel