Analyse
Real Software 16 jaar geleden - maandag 26 november 2001

REAL SOFTWARE - kwartaalresultaten + winstverwatering

Dankzij het kwijtschelden door de banken van een deel van de schulden, kon Real Software (5,80 EUR) overleven en in het derde kwartaal met een winst van 1,37 EUR per aandeel uitpakken. Als we geen rekening houden met de uitzonderlijke elementen, komt er een verlies van 0,21 EUR per aandeel op het bord. Hoewel de winstmarge in de betrokken periode slechts 6,8 % bedroeg, laat de groep haar vooruitzichten voor het ganse jaar ongewijzigd, wat betekent dat de winstmarge in het laatste kwartaal op 12,9 % zou moeten liggen. Dat lijkt ons wel erg hoog gegrepen. We hebben onze ramingen voor dit jaar verlaagd en rekenen nu, op basis van het huidige aantal aandelen, op een courant verlies van 0,95 EUR per aandeel, tegen –0,84 EUR voordien. Tussen dit en 2006 zal er evenwel een serieuze winstverwatering optreden aangezien het aantal aandelen tegen dan zal verdubbelen. Dat is het gevolg van de akkoorden tussen de banken, de minderheidsaandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties… Zo moeten er in januari van volgend jaar 50 % nieuwe aandelen uitgegeven worden om, in overeenstemming met de eisen van de banken, de uitkoping van de minderheidsaandeelhouders van een aantal dochtermaatschappijen te financieren. Dankzij de akkoorden zou de groep (in theorie) opnieuw over een positief eigen vermogen beschikken en de handen vrij krijgen om haar overnames fatsoenlijk te integreren. Maar tegen de huidige koers is het aandeel verre van goedkoop. Daarom en gezien de kans op nieuwe teleurstellingen aangaande de jaarresultaten en het eerste semester 2002 en de belangrijke winstverwatering die eraan komt, blijven wij aan de zijlijn. Niet kopen.

REAL SOFTWARE (in EUR)

Dankzij de overeenkomsten met de banken is de groep gered, maar de winst zal fel verwateren. Niet kopen.

 

Deel dit artikel