Analyse
ASM Lithographie 16 jaar geleden - dinsdag 6 november 2001

ASML - ook al lijkt het een moeilijk 2002 te worden, de financiële structuur van de Nederlander blijft stevig.

· Halfgeleiders

· Amsterdam

· 16,99 EUR

ASML, de Nederlandse producent van lithografische systemen voor de halfgeleiderindustrie, lijkt zich op te maken voor een moeilijk 2002. Drie zaken wijzen erop dat ASML na de aanslagen van 11 september voorzichtiger is geworden wat betreft een eventueel herstel in de halfgeleidermarkt. Eerst en vooral blijven chipfabrikanten zoals TSMC, AMD en Infineon drastisch snoeien in hun kapitaaluitgaven voor 2002. Een kleiner dan voorzien budget betekent dat deze bedrijven minder orders zullen plaatsen bij een toeleverancier zoals ASML. Vervolgens wil het management het integratieproces met het overgenomen Silicon Valley Group versnellen. Daartoe wordt het personeelsbestand wereldwijd met een vijfde verminderd teneinde de kostenstructuur te weerspiegelen aan de gedaalde omzetverwachtingen. Tenslotte heeft ASML, ondanks zijn comfortabele kaspositie, voor een bedrag van 500 miljoen USD aan converteerbare obligaties bij institutionele beleggers geplaatst.

Seizoensinvloeden in het vierde kwartaal kunnen de illusie wekken van een herstel. Een duurzame verbetering is echter nog niet aan de orde. ASML bereidt zich voor op een moeilijk 2002. Wij verlagen onze winstraming voor volgend boekjaar tot een verlies per aandeel van 0,11 EUR tegenover oorspronkelijk een winst van 0,22 EUR. Rekening houdend met de stevige financiële structuur en de dominante marktpositie raden wij u aan uw aandelen te HOUDEN.

 

Deel dit artikel