Analyse
Aixtron 16 jaar geleden - dinsdag 20 november 2001

AIXTRON - ondanks een uitstekende winstgroei worden de vooruitzichten voor 2002 alsmaar somberder.

· Halfgeleiders
· Frankfurt NM
· 29,40 EUR

Met een winstgroei per aandeel van 300 % tot 0,16 EUR heeft de Duitse fabrikant in MOCVD-apparatuur alle verwachtingen voor het 3de kwartaal overtroffen. De omzet en de winstmarges bereikten nieuwe records wat erop wijst dat Aixtron niet genoodzaakt is zijn prijzen te verlagen in dit moeilijke economische klimaat. Het management heeft zijn winstverwachtingen voor het boekjaar nog maar eens naar boven toe herzien en mikt momenteel op een winst per aandeel van 0,51 EUR. Maar hoe lang zal het bedrijf nog aan dit tempo kunnen doorgaan ? Verschillende elementen wijzen erop dat in 2002 nauwelijks of geen groei zal worden gerealiseerd, laat staan dat de gemiddelde omzetgroei van 57 % over de laatste vijf boekjaren een haalbare kaart zou zijn. Het bedrijf ontvangt namelijk alsmaar minder orders. In het 3de kwartaal bedroeg de waarde van de ontvangen orders 31 miljoen EUR, een daling van 38 % tegenover het voorgaande kwartaal. Volgens de onderneming is dit te wijten aan het "11 septembereffect". Het merendeel van de orders voor het 3de kwartaal wordt immers ontvangen in september, een patroon dat dit jaar sterk verstoord werd door de globale onstabiele situatie na 11 september. Maar ook al zal dit zeker een rol gespeeld hebben, toch is dit niet de enige factor die de daling van de ontvangen orders verklaart. Er is eveneens een vertraging merkbaar in de diverse eindmarkten voor samengestelde halfgeleiders. De afname van de vraag naar glasvezelcomponenten (zie Bookham) was al langer dan vandaag bekend. Andere eindmarkten zoals die voor consumentenelektronica (CD, DVD) beginnen eveneens hinder te ondervinden van een afbrokkelend consumentenvertrouwen.

De minder fraaie vooruitzichten voor 2002 manen aan tot voorzichtigheid. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN AIXTRON IN EUR

 

Deel dit artikel