Analyse
Systemat 16 jaar geleden - maandag 8 oktober 2001

SYSTEMAT - Zeer goede halfjaarresultaten

Het informaticabedrijf Systemat (7,75 EUR) zag zijn omzet in het eerste semester met 39 % toenemen (uitsluitend interne groei). Om deze prestatie in het juiste perspectief te plaatsen moeten we wel vermelden dat het eerste semester 2000 bar slecht was (omzet – 15 %). De nettowinstmarge (winst vóór uitzonderlijke resultaten gedeeld door omzet) steeg gevoelig (maar minder dan we verwachtten) tot 0,95 %. Die toename was te danken aan de forse stijging van de verkochte volumes (de vaste kosten bleven gelijk) en kwam er ondanks o.m. de forse toename van de financiële lasten die het gevolg zijn van de aanzienlijke schulden op korte termijn die de groep verplicht is aan te gaan om haar behoefte aan werkkapitaal te financieren. Voor gans 2001 rekent Systemat zelf op een omzetgroei van 17 %. Dat betekent dat de verkoop in het tweede semester slechts met zowat 3,15 % zou moeten groeien, en dat terwijl de maanden juli en augustus alvast goed waren. De winstmarge zou volgens de directie op het einde van het jaar op 1,1 % uitkomen, wat ons eveneens een erg voorzichtige raming lijkt gezien het feit dat de groep zich almaar meer toelegt op de rendabeler dienstverlening. Terwijl Systemat dit jaar een winst per aandeel van 0,75 EUR in het vooruitzicht stelt, mikken wij op 0,82 EUR. Voor 2002 ramen we de winst op 1,16 EUR per aandeel.
Het aandeel is goedkoop, maar voorlopig zouden we niet kopen. Er is te veel onzekerheid m.b.t. de evolutie van de pc-markt en Systemat zit met zo’n zware financiële lasten dat de minste daling van de verkoop een aanzienlijke negatieve invloed op de winst heeft. Houden.

SYSTEMAT (in EUR)

Zolang de onzekerheid rond de evolutie van de conjunctuur aanhoudt, zit er o.i. geen koersherstel in. Houden.

 

Deel dit artikel