Analyse
SAP 16 jaar geleden - maandag 15 oktober 2001

SAP - Verkopen

Het Duitse SAP (130,3 EUR), de grootste producent ter wereld van beheersoftware voor ondernemingen (bijv. ERP) zal dit jaar allicht de oorspronkelijk vooropgezette omzetgroei van 20 % niet halen. Ingevolge de conjunctuurverslapping, nog verergerd door de aanslagen in de VS (36 % van de omzet in 2000), en op grond van de winstwaarschuwingen van sectorgenoten, verwachten we dat een aantal bestellingen uitgesteld of zelfs geannuleerd zullen worden. En die trend zou tot een stuk in 2002 kunnen aanhouden. De situatie is des te hachelijker omdat de ERP-markt stilaan verzadigd geraakt en SAP voor zijn groei op specifieke toepassingen rekent (planning van de productie, beheer van klantenrelaties…) die in een zwakke conjunctuur niet als prioritair beschouwd worden door de ondernemingen. Wij verlagen onze winstramingen voor 2001 van 2,62 naar 2,4 EUR per aandeel en voor 2002 van 3,5 naar 3,1 EUR. SAP beschikt ontegenzeglijk over belangrijke troeven : geslaagde migratie naar het internet, 2/3 van de omzet afkomstig van activiteiten die vrij stabiele inkomsten genereren (onderhoud en diensten), gezonde financiële situatie). Maar de koers houdt daar ruimschoots rekening mee en het aandeel is duur. Gezien de onzekerheid op korte en middellange termijn geven we u de raad om voorzichtigheidshalve te verkopen, zo mogelijk vóór 18/10, datum waarop SAP kwartaalresultaten publiceert en wellicht indicaties zal geven i.v.m. de komende kwartalen.

SAP (in EUR)

Hoewel nog ver verwijderd van de historische pieken lijkt de koers ons in de huidige context te hoog. Verkopen.

Deel dit artikel