Analyse
Casino 16 jaar geleden - maandag 8 oktober 2001

CASINO - Nieuw - Halfjaarresultaten

Sinds een vijftal jaren werkt Casino (86,05 EUR), de vijfde grootste distributeur in Frankrijk, gestaag aan zijn internationale expansie. Zo heeft de groep inmiddels, via overnames een sterke positie uitgebouwd in Polen, Thailand en Latijns-Amerika. Volgens recente geruchten zou Casino nu interesse hebben voor het Nederlandse concern Laurus. De groep is met ruim 7 100 hypermarkten, supermarkten, discountwinkels, superettes, buurtwinkels, cafetaria's / restaurants… aanwezig in 11 landen, maar gezien het grote gewicht van Frankrijk (75,8 % van de omzet en 91,6 % van de bedrijfswinst in het eerste halfjaar 2001) blijven de "buitenlandse" activiteiten erg beperkt. Ondertussen hebben de expansieinvesteringen wel gezorgd voor een steeds zwaardere schuldenlast (die begin dit jaar wel enigszins werd verholpen door een kapitaalverhoging) en voor hogere intrestlasten die de winstgroei afremmen. In de eerste helft van 2001 zag Casino zijn omzet met 26 % toenemen (10 % bij gelijkblijvende structuur en wisselkoersen) en de winst met zo'n 18 % (+ 7 % per aandeel wegens hoger aantal aandelen na kapitaalverhoging). Vooral op haar thuismarkt presteerde de groep erg sterk en zag ze haar winstmarges stijgen. In het buitenland werd de minder goede gang van zaken in een aantal Latijns-Amerikaanse landen (5,7 % van de groepsomzet) opgevangen door hogere winstbijdragen uit de VS (9,8 % van de groepsomzet) en Thailand. Voor heel het jaar rekent Casino op een stijging van de omzet en winst van resp. 10 en 20 %, ons inziens een haalbare kaart.
Voor 2001 ramen we de winst per aandeel op 3,48 EUR (+ 13,4 %) en voor 2002 mikken we op 4 EUR (+14,9 %). Casino heeft behoorlijke groeivooruitzichten en is actief in een defensieve sector maar het aandeel blijft ondanks de koersdaling duur. Niet kopen.

CASINO (in EUR)

De internationale expansie gaf de koers aanvankelijk vleugels, maar sinds vorig jaar is dat niet langer zo. Niet kopen.

Deel dit artikel