Analyse
Ubizen 16 jaar geleden - dinsdag 11 september 2001

UBIZEN - Een besparingsplan is een zaak maar er zullen nog bijkomende inspanningen moeten worden geleverd

· Netwerkbeveiliging

· Nasdaq Europe

· 3,55 EUR

Ubizen, de Belgische specialist in e-Security oplossingen, publiceerde verontrustende resultaten voor het derde trimester (afgesloten op 31 juni). De omzet van 25,1 miljoen EUR daalde met 10 % ten opzichte van het vorige trimester. Deze daling is te wijten aan de opvallende verkoopdaling van zijn software MultiSecure die met moeite 880.000 EUR bereikte, een daling van 80 % ten opzichte van het tweede trimester. Ook al vertegenwoordigt het gamma MultiSecure producten het kleinste deel van de omzet, toch is zijn bijdrage tot de totale brutowinst allesbehalve verwaarloosbaar. Gevolg : zwaar aangetaste winstmarges tijdens het afgelopen trimester. Het bruto exploitatieverlies bedroeg 6,3 miljoen EUR ten opzichte van 427.000 EUR in het tweede trimester. Ubizen zag sindsdien geen andere oplossing dan de invoering van een besparingsplan om tegen het einde van het kalenderjaar een positief bruto exploitatieresultaat te boeken. Dit plan omvat de volgende kernpunten : nagenoeg volledige stopzetting van de activiteiten van de softwaredivisie en het ontslag van 120 personen. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een besparing van 4,5 miljoen EUR per trimester. Maar om een positief exploitatieresultaat te bereiken, zal Ubizen ons inziens bijkomende inspanningen moeten leveren. Het macro-economische klimaat is immers zo ongunstig dat het verwaand zou zijn te mikken op een belangrijke inkomstenstijging.

Nu de verkoop van de eigen software nagenoeg tot nul herleid werd, lijkt de rol van Ubizen ons voortaan beperkt tot de implementering van software van partners en de diensten die daarmee gepaard gaan. Wat het groeipotentieel en de bedrijfswinsten zeker niet ten goede komt. Het aandeel werd bijgevolg zwaar bestraft door de beleggers. Wij geloven niet dat het aandeel een belangrijke koerssprong zal maken voor het herstructureringplan daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. NIET KOPEN.

EVOLUTIE VAN UBIZEN IN EUR

Deel dit artikel