Analyse
Mobistar 16 jaar geleden - maandag 3 september 2001

MOBISTAR - Halfjaarresultaten

Mobistar (12,70xxx EUR), dochter van Orange (groep France Télécom) en het nummer 2 van de Belgische mobilofonie heeft zopas voor het eerste semester betere cijfers dan verwacht bekendgemaakt : de omzet is met 55 % gestegen en het courante verlies halveerde tot 0,29 EUR per aandeel. En wat nog Vverheugender is het feit dat , het bedrijfsresultaat (vóór financiële lasten en vóór belastingen) was voor het eerst positief was, , een stuk vroeger dus dan we verwachtten. Op een jaar tijd is het aantal klanten met 74 % gestegen, maar tegelijk namen het de gemiddelde inkomsten per klant met 15 % af omdat een groeiend aantal mensen voorbetaalde kaarten gebruikten, die minder geld in het laatje brengen dan abonnementen. Gezien de reeds hoge penetratiegraad in België en de felle concurrentie, zal de omzetgroei volgend jaar gevoelig vertragen. Op middellange termijn mikt Mobistar op de transfer van data via GPRS, het nieuwe systeem dat in mei van dit jaar van start ging en in een later stadium op UMTS. Maar dat alles vergt zware investeringen en de mogelijke inkomsten blijven onzeker. Maar er is ook goed nieuws : Mobistar heeft enerzijds verklaard dat er op korte termijn geen kapitaalverhoging nodig is. Anderzijds zou de verlieslatende vaste telefonie de komende maanden kunnen overgedaan worden aan Equant, eveneens uit de France Télécom-stal. Daardoor zou het winstprofiel volgend jaar aardig verbeteren. Ondanks enkele geruststellende tekens, is de weg naar een eerste winst per aandeel nog lang. Het aandeel blijft volgens ons iets te duur voor een aankoop, ook na het optrekken van onze winstramingen tot –0,5 EUR per aandeel voor dit en volgend jaar (voordien –1,10xx en –0,9 EUR). Niet kopen.

MOBISTAR (in EUR)

Ondanks de forse koersdaling van de laatste maanden blijft het aandeel in onze ogen duur. Niet kopen.

Deel dit artikel