Analyse
Lafarge 16 jaar geleden - maandag 10 september 2001

LAFARGE - Halfjaarresultaten

In het eerste halfjaar van 2001 daalde de omzet van de Franse bouwmaterialenreus Lafarge (98,85 EUR) met 1,4 % en nam de winst, uitzonderlijke elementen niet meegerekend, met 5,6 % af. Door de kapitaalverhoging van begin dit jaar (meer aandelen) ging de winst per aandeel zelfs met zowat 18 % achteruit. Deze op het eerste gezicht zwakke resultaten moeten wel enigszins gerelativeerd worden. Eind vorig jaar verkocht de groep immers het grootste stuk van haar tak Speciale Materialen en de resultaten van het begin dit jaar overgenomen Blue Circle worden pas in het tweede semester in de rekeningen van Lafarge opgenomen. De tak cement (40 % van de omzet; 78 % van de winst) presteerde erg sterk, maar de divisie dakbedekking (13 %; 8 %) leed zwaar onder de malaise in de Duitse bouwsector en de scherpe duik van de plaasterprijzen in de VS zorgde voor een terugval van de resultaten van de plaasterdivisie.(10 %; 0,4 %). Voor de rest van het jaar blijft het management er de moed inhouden en verwacht het een redelijke groei van de winst ondanks de huidige onzekere economische situatie. Er zijn inderdaad lichtpuntjes : in het tweede kwartaal evolueerde de omzet in alle afdelingen, met uitzondering van de plaasterdivisie, gunstig, in de tak dakbedekking en plaaster worden kostenbesparende maatregelen genomen en sinds begin juli trekt de plaasterprijs weer aan. Bovendien zal Blue Circle vanaf de tweede helft van het jaar tot de winst bijdragen en zou de fusie de komende jaren meer synergie├źn genereren dan verwacht. Tenslotte moet de sterke positie die Lafarge in de jonge groeilanden heeft opgebouwd de conjunctuurgevoeligheid van de resultaten doen verminderen. Voor dit jaar verlagen we niettemin nogmaals lichtjes onze winstraming van 6,95 EUR per aandeel naar 6,75 EUR, maar voor 2002 trekken we onze prognose op van 7,45 EUR per aandeel naar 7,85 EUR. Lafarge voert volgens ons een beloftevolle strategie Correct gewaardeerd aandeel. Koopwaardig.

LAFARGE (in EUR)

Beloftevolle strategie, maar de koers is in de ban van de vertraging in Noord-Amerika en Europa. Houden.

Deel dit artikel