Analyse
KPN 16 jaar geleden - maandag 10 september 2001

KPN - Einde gesprekken met Belgacom; dreigend failliet; halfjaarresutlaten

De fusiegesprekken tussen KPN (2,38 EUR) en het Belgische Belgacom zijn afgesprongen, o.m. op de vraag wie de toekomstige groep zou controleren (KPN is nog voor een derde in handen van de Nederlandse staat). Een strop voor de Nederlandse groep die tegen een gigantische schuldenberg van bijna 23 miljard euro aankijkt. Als er geen oplossing uit de bus komt dan zal ze haar verplichtingen tegen 2002 niet meer kunnen nakomen, ook al wordt het investeringsprogramma teruggeschroefd. Bij gebrek aan een deugdelijk businessplan is een kapitaalverhoging momenteel zo goed als uitgesloten. Het vinden van een nieuwe kandidaat-overnemer lijkt al evenmin waarschijnlijk gezien de schuldenlast van KPN en het feit dat tal van andere telecomoperatoren in even slechte papieren zitten. Blijft de verkoop van bezittingen. Maar gezien de situatie in de sector is het helemaal niet zeker dat KPN met de verkoop van niet-strategische activa 5 miljard euro bijeen zou kunnen krijgen. Een op zijn minst gedeeltelijke ontmanteling van de groep met bovenaan de lijst het afstoten van de Duitse mobilofoniedochter E-Plus waaraan bijna 60 % van de totale schuldenlast kan toegeschreven worden, zou soelaas kunnen brengen. Maar ten eerste is daar nog geen sprake van, en ten tweede staan de kopers niet te drummen. De netelige situatie waarin de groep verkeert heeft de halfjaarresultaten naar de achtergrond verdreven. Fameus waren ze niet. Er werd een verlies geboekt van 0,7 EUR per aandeel, meer dan drie keer zoveel als in het eerste semester 2000. Op sommige punten mogen deze cijfers dan beter zijn dan verwacht, ze maken ook twee verontrustende dingen duidelijk : in de vaste telefonie dalen de marges en het aantal abonnees van E-Plus begint minder snel te groeien. Dat heeft alles te maken met het terugschroeven van de marketinguitgaven, wat gezien het kleine marktaandeel van de Duitse mobilofoondochter een gewaagde strategie is. Zijn te ambitieuze expansie breekt KPN zuur op. De financiĆ«le situatie van de groep is uiterst verontrustend en er lijkt niet onmiddellijk een oplossing voorhanden. Hoewel het aandeel fundamenteel goedkoop is, blijft u best afzijdig.

KPN (in EUR)

Het koersverloop van KPN toont duidelijk dat men op de beurs nooit zeker kan zijn. Niet kopen.

Deel dit artikel