Analyse
VNU 16 jaar geleden - maandag 27 augustus 2001

VNU - Halfjaarresultaten

Fors aangedikt door twee Amerikaanse overnames (AC Nielsen en Miller Freeman) is de omzet van de Nederlandse uitgeverij VNU (35,89 EUR) in het eerste halfjaar met 55 % de hoogte ingeschoten. Bij gelijkblijvende groepsstructuur en zonder wisselkoerseffecten was er evenwel sprake van een daling met 2 %. De terugval met zowat 20 % van de reclame-inkomsten woog inderdaad zwaar op de gespecialiseerde bedrijfspublicaties (22 % van de omzet) en op de consumentenbladen (17 %), de afdeling die over een maand of twee verkocht wordt aan het Finse Sanoma. De winst per aandeel is in het eerste halfjaar met 24 % gedaald o. m door de kosten in verband met de recente acquisities (goodwillafschrijvingen, financiële lasten, hoger aantal aandelen). VNU dat de afgelopen jaren een grondige gedaanteverandering onderging heeft de laatste 12 maanden in versneld tempo zijn afhankelijkheid van de publiciteitsmarkt (in 2001 goed voor ± 25 % van de inkomsten, tegen 37 % in 2000) afgebouwd om zich op minder cyclische activiteiten toe te leggen die weliswaar lagere winstmarges, maar een groter groeipotentieel hebben. Een dure, maar blijkbaar lonende strategie als men de mooie prestatie ziet van de afdeling Marketing Information waarin het marktonderzoeksbureau AC Nielsen ondergebracht werd. Helaas worden de resultaten van de consumentenbladen nog altijd in de rekeningen opgenomen en in Europa zullen de reclame-inkomsten die in het eerste semester al met 12 % afnemen, in de tweede jaarhelft verder achteruit boeren. We verlagen onze winstprognose voor dit jaar van 0,87 naar 0,84 EUR per aandeel, dat is 12,5 % minder dan in 2000, wat overeenkomt met de door VNU vooropgestelde groei van ten minste 5 % van de winst vóór goodwillafschrijvingen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.

VNU (in EUR)

VNU is minder afhankelijk van de reclamemarkt, maar blijft er toch gevoelig voor. Houden.

Deel dit artikel