Analyse
EVS 17 jaar geleden - dinsdag 21 augustus 2001

EVS - Onvolledige halfjaarresultaten

In het eerste semester heeft EVS (30 EUR), specialist in digitale uitrustingen voor radio en tv, 19 % meer omzet gedraaid. Anders dan we verwachtten zijn het blijkbaar de recorders van vertraagde beelden waarvoor EVS wereldleider is die de verkoop aanzwengelden en een winstgroei met 55 % tot 0,56 EUR per aandeel mogelijk maakten (25 % vóór goodwillafschrijvingen). De videoservers (+139 % vorig jaar) van hun kant leden o.m. onder het feit dat het Amerikaanse EMC minder MPEG2/DVB-uitrustingen bestelde, terwijl de Franse dochter Netia die radioservers produceert, er niet in slaagde om de negatieve tendens van het eerste kwartaal te keren op een markt waar de meeste spelers serieuze problemen ondervinden. In het licht van het orderboekje – waarvan een deel slechts in 2002 gefactureerd wordt – lijkt de in februari vooropgezette omzetgroei van 15 % die we destijds als conservatief bestempelden nu erg ambitieus. Tenzij er vóór het einde van het jaar nog een eerste contract kan gesloten worden op het vlak van digitale cinema zien we inderdaad niet in hoe de omzet van EVS in het tweede semester met 14 % of meer kan toenemen. Als we dan weten dat 10 % van de omzet van het tweede semester 2000 afkomstig was van de OS in Sydney en dat de orders voor de winterspelen in Salt Lake City en de Wereldbeker 2002 hoofdzakelijk volgend jaar zullen geplaatst worden, dan lijkt ons dat weinig realistisch. Voor dit jaar verlagen we onze winstraming van 1,76 naar 1,60 EUR per aandeel. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar zolang de onzekerheid aanhoudt kopen we liever niet. Het mag wel in portefeuille blijven. We geloven in het potentieel van de producten, de digitale film inbegrepen waarin EVS mogelijk een leidende positie kan bekleden.

EVS (in EUR)

Goede vooruitzichten, maar dit jaar wordt de vooropgestelde groei wellicht niet bewaarheid. Houden.

Deel dit artikel