Analyse
Oxford Glycosciences 16 jaar geleden - dinsdag 10 juli 2001

OXFORD GLYCOSCIENCES - het dubbele business model van de proteomicaspecialist zou vruchten moeten afwerpen

· Biotechnologie
· Londen
· 1110 pence

Nu de ogen van alle wetenschappers meer gericht zijn op proteïnen dan op de samenstellende genen voor de ontdekking van ziekten en geneesmiddelen, zet het Britse Oxford Glycosciences (OGS) zijn vooruitgang verder in zijn favoriete domein : de proteomica of de studie van de proteïnen en hun interactie. OGS investeerde onlangs immers 24,9 miljoen EUR in een gemeenschappelijk filiaal (joint venture) « 50/50 » met de producent van telecomapparatuur Marconi. Deze partnership zou OGS in staat moeten stellen zijn voornaamste gegevensbestand over de proteïnen – gedoopt tot de Atlas van de proteïne – online te verkopen. Zelfs indien OGS 6,5 miljoen GBP zou ontvangen om de verkooprechten van zijn bestand te dekken, worden de vruchten van de online verkoop van dit gegevensbestand niet verwacht voor volgend jaar, zeker niet omdat het bestand nog niet volledig is om gecommercialiseerd te kunnen worden.
Hoewel de waardering van OGS op middellange termijn vooral op de Vevesca steunt, proteïne bestemd voor de behandeling van de ziekten van Gaucher en Fabry en waarvan OGS dit trimester het verkooprecht in Europa en de VS zou moeten vragen, zou zijn waardering op langere termijn kunnen steunen op zijn vermogen doelproteïnen te identificeren voor de opsporing van ziekten en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het is in dit opzicht dat OGS een akkoord tekende met NeoGenesis, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën voor de ontdekking van geneesmiddelen, een akkoord waardoor OGS gemachtigd zal zijn het platform van Neogenesis te gebruiken met de bedoeling zijn doelproteïnen te associëren met potentiële geneesmiddelen en het eigen technologische platform tegelijkertijd te verstevigen.

Ook al maakt OGS nog geen winst, toch zou het dubbele business model vruchten moeten afwerpen. Echter, als op korte termijn de hoop rust op de interne ontwikkeling van geneesmiddelen met de Vevesca, is het wel degelijk het technologische platform van OGS dat het bedrijf op lange termijn zijn groei zou moeten verzekeren. KOPEN.

EVOLUTIE VAN OGS IN PENCE

Deel dit artikel