Analyse
Omruilbod aandelen Bureau Van Dijk tegen obligaties Creyf's 16 jaar geleden - maandag 9 juli 2001

OMRUILBOD AANDELEN BUREAU VAN DIJK TEGEN OBLIGATIES CREYF'S

Als u nog aandelen Bureau van Dijk (BvD) hebt, kunt u ze tot en met 30 juli omruilen tegen obligaties van Creyf's. Ga enkel op het bod in als u er zeker van bent de obligaties gedurende vijf jaar bij te zullen houden.

Hoe zit het in elkaar ?

Begin mei bereikte de uitzendgroep Creyf's een akkoord met de meerderheidsaandeelhouders van BvD over de overname van dat bedrijf. Nu biedt Creyf's aan de andere aandeelhouders van BvD de mogelijkheid om hun aandelen tegen dezelfde voorwaarden om te ruilen. Dat betekent concreet dat u elk aandeel BvD met de coupons nr. 2 tot nr. 30 aangehecht tot en met 30 juli kunt omruilen tegen één obligatie van Creyf's met een nominale waarde van 25,5 euro. Elke obligatie biedt een jaarlijkse coupon van 6 % bruto
(5,1 % netto) en wordt in 2006 terugbetaald tegen een bedrag van 25,5 euro. Let wel op ! Deze obligaties zullen niet materieel worden geleverd. U zult ze dus op een effectenrekening moeten plaatsen. Voor de omruiling moet u normaal geen kosten betalen. Mocht dat bij uw financiële tussenpersoon toch het geval zijn dan kunt u zich wenden tot een kantoor van de "loketinstellingen". Dat zijn in dit geval Bank Degroof, BBL, Fortis Bank en Petercam.

Ons advies

Zoals we eerder al hebben aangegeven, is het omruilbod relatief ongebruikelijk omdat er obligaties worden aangeboden in ruil voor aandelen. Anderzijds is het wel zo dat de voorwaarden van de obligatie Creyf's op zijn minst in de lijn liggen van wat u op de obligatiemarkt momenteel kunt verwachten (zie ook p.4-5). Als u het geld dat in BvD belegd was, gedurende vijf jaar kunt missen, mag u dus op het bod ingaan. Verkopen vóór de vervaldag zou wel eens moeilijk en allesbehalve voordelig kunnen zijn door het beperkte aantal obligaties in omloop. Denkt u het geld eerder nodig te hebben, dan raden we u aan uw aandelen BvD alsnog te verkopen. In dat geval moet u er echter wel goed op letten dat uw order uitgevoerd raakt vóór 30 juli, want anders dreigt u opgezadeld te raken met aandelen BvD die nog moeilijk verhandelbaar zijn tegen een correcte prijs en waarvan de notering metterijd ook zal worden geschrapt.

Deel dit artikel