Analyse
Nieuws over onze aandeleportefeuille 17 jaar geleden - maandag 2 juli 2001

NIEUWS OVER ONZE AANDELENPORTEFEUILLE

Het koersherstel van UCB zou voor wat balsem hebben kunnen zorgen op de wonden in onze aandelenportefeuille, ware het niet dat het aandeel Marconi opnieuw massaal werd gedumpt en dus forse verliezen moest incasseren. Dat had vooral te maken met de algemene verslechtering van het klimaat in de telecomsector na de winstwaarschuwingen door de concurrenten Nortel en Alcatel. Bovendien werd de prijs van de aandelen die de managers en kaderleden kunnen kopen door opties uit te oefenen, verlaagd. Op 18 juli zal daar tijdens de algemene vergadering meer uitleg over worden verschaft, net als over de toekomstperspectieven van het bedrijf. In afwachting daarvan houden wij het aandeel, dat als goedkoop staat gecatalogeerd.

We wijzen er ook op dat de bijna verdubbeling van de koers van ENI in vergelijking met onze vorige uitgave te wijten is aan een hergroepering van de aandelen van de Italiaanse petroleumgroep, waarbij elke twee aandelen werden omgezet in één nieuw. Voorts werd Dexia ondertussen in tien gesplitst, zodat de koers van dat aandeel tien keer lager ligt dan de vorige keer en zodat we tien keer meer aandelen van dat bedrijf in bezit hebben. Beide operaties veranderen echter niets aan de waarde van de portefeuille. Ter vergelijking : over dezelfde periode verloor de MSCI-index Europe 4,6 % en de Bel 20-index ging er met 10,5 % op achteruit.

KOERS VAN HET AANDEEL MARCONI
(in pence)

Het aandeel Marconi ging opnieuw fors lager omdat heel wat beleggers het aandeel dumpten.Wij blijven het evenwel voorlopig nog in portefeuille houden en wachten op betere tijden.

STAAT VAN DE AANDELENPORTEFEUILLE

Aandeel

Beurs

Aankoopprijs

Datum
aankoop

Aantal
op 28/06

Prijs 28/06/2001

Huidige waarde
in EUR

Percentage van de portefeuille

Winst of verlies (1)

Dexia

Brussel

154,50 EUR

24/11/99

360 (2)

18,38

6590,94

14,42%

19,88%

Dexia strip

Brussel

40 (2)

0,01

0,40

0,00%

IRIS

Brussel

41,00 EUR

13/10/00

120

25,50

3060,00

6,67%

-37,80%

UCB

Brussel

40,00 EUR

24/11/99

115

41,30

4749,50

10,35%

3,25%

ABB

Zurich

153,25 CHF

24/11/99

164 (3)

27,00

2914,07

6,35%

-25,84%

AOL Time Warner

NYSE

61,94 USD

13/04/00

80

52,08

4903,85

10,69%

-5,80%

BT

Londen

1251,13 p.

24/11/99

259 (4)

442,00

1898,16

4,14%

-61,61%

ENI

Milaan

6,99 EUR

16/11/00

350 (5)

14,49

5071,50

11,05%

3,65%

Marconi

Londen

786,69 p.

24/11/99

402 (4)

246,79

1644,97

3,59%

-66,93%

Numico

Amsterdam

41,49 EUR

08/03/01

131 (4)

44,92

5448,52

12,83%

9,10%

Intel

Nasdaq

82,19 USD

24/11/99

100 (6)

29,64

3488,63

7,60%

-13,21%

STM

Parijs

110 EUR

24/11/99

72 (7)

38,59

2778,48

6,06%

5,15%

Liquiditeiten

2872,00

6,26%

Totaal portefeuille

45882,88

100,00%

-7,18%

(1) kosten niet inbegrepen; (2) in 10 gesplitst; (3) in 4 gesplitst; (4) een dividend is toegekend onder de vorm van resp. 9, 2 en 1 nieuwe aandelen; (5) 2 aandelen zijn 1 aandeel geworden; (6) in 2 gesplitst; (7) in 3 gesplitst.

Deel dit artikel