Analyse
Electrabel 17 jaar geleden - maandag 23 juli 2001

ELECTRABEL: prijs van overname Europese activa van Tractebel bekend

Dat Electrabel (246 EUR) de enige Europese elektriciteitspool van de groep Suez zou worden, was al in november 2000 geweten, maar nu pas werd bekend gemaakt hoeveel de transfer van activa die ermee gepaard gaat, zal kosten. Ter herinnering, uit hoofde van dit plan worden alle elektriciteitsactiviteiten van Tractebel (fabrieken in Polen, Hongarije, Italië en Portugal, de tradingdochter Scandic Energy en twee commerciële dochters in Duitsland en Polen) bij haar 41,1 %-dochter ondergebracht. Met deze operatie neemt de productiecapaciteit van Electrabel met 20 % toe. Gevreesd werd dat het een gepeperde rekening zou worden om zo een maximum aan liquiditeiten naar Tractebel en zijn hoofdaandeelhouder Suez te sluizen, maar we moeten toegeven dat het bedrag van 590 miljoen euro dat Electrabel moet ophoesten niet overdreven is, ook al zijn de betrokken activa een heel pak minder rendabel dan de huidige activiteiten van Electrabel. Dit jaar zal de operatie weinig of geen invloed hebben op de winst. We houden ons bij onze prognose van 15,97 EUR winst per aandeel. Voor 2002 verwachten we 16,52 EUR. Een bevredigende operatie die Electrabel in het bezit laat van nog heel wat liquiditeiten. De verplichte verkoop van een deel van de participatie in de netwerkbeheerder GRT zal nog een mooi spaarpotje opleveren. Het verminderen van de inkomsten uit die bron zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een toename van de opbrengsten uit financiële beleggingen en de impact blijft dus beperkt (maximaal 0,5 EUR per aandeel en per jaar tussen dit en twee jaar). Aangezien Suez er als eerste belang bij heeft, zal de hoge dividendenpolitiek nog een tijdje volgehouden worden. Goedkoop aandeel. Koopwaardig.

ELECTRABEL (in EUR)

Nu er op de Europese activa van Tractebel een prijs is geplakt, is heel wat onzekerheid verdwenen. Kopen.

Deel dit artikel