Analyse
Distrigas 17 jaar geleden - maandag 16 juli 2001

DISTRIGAS - Veel onzekerheid

De monopoliepositie van de Belgische gasdistributeur Distrigas (1240 EUR) wordt in het kader van het vrije concurrentieprincipe in de Europese Gemeenschap stapsgewijs verder afgebouwd. Distrigas bestudeert momenteel de afsplitsing in een nieuwe vennootschap van haar gereguleerde activiteiten (de uitbating van de gasterminal in Zeebrugge, en de uitbating van het pijpleidingnetwerk en de opslagtanks). Daarmee wil de groep vooruitlopen op een komende Europese richtlijn die gashandel en uitbating van pijpleidingen binnen één en dezelfde vennootschap zal verbieden.
Daarnaast zal Distrigas, naar analogie met wat bij Electrabel gebeurd is, onder impuls van haar belangrijkste aandeelhouder Suez/Tractebel waarschijnlijk ook een Europese dimensie krijgen. "Last but not least" roert de Belgische overheid ook nog eens in de pap door een tariefverlaging op te leggen voor de gasverkoop via de intercommunales en door de vrije prijsbepaling voor het ter beschikking stellen van het transportnetwerk aan buitenlandse gasaanbieders aan banden te leggen.
Geen wonder dat de koersevolutie van het aandeel (goedkoop gewaardeerd) in die omstandigheden veel weg heeft van een in de Londense smog ronddolende buitenlandse toerist. Wij handhaven voorlopig onze eerdere winstschatting van 87 EURO per aandeel tot de mist wat opgetrokken is. Houden.

DISTRIGAS (in EUR)

De koers zakte na een speculatieve stijging tot zijn niveau van 99 en zou daar een tijdje kunnen blijven. Houden.

Deel dit artikel