Analyse
Suez 16 jaar geleden - maandag 18 juni 2001

SUEZ - Omzet eerste kwartaal

Met een omzetgroei van 33,1 % (22,7 % zonder overnames) in het eerste kwartaal trekt de Franse groep Suez (37,29 EUR) de positieve lijn van 2000 door. Dit uitstekende resultaat is vooral te danken aan de tak energie (Tractebel, 65% van de omzet) die o.m. profiteerde van de sterke groei van de tradingactiviteiten (aan- en verkoop van energie), van de hoge dollar en van de stijging van de gasprijzen. We houden onze winstramingen voor 2001 en 2002 ongewijzigd op 1,7 en 1,89 EUR per aandeel (exclusief uitzonderlijke resultaten). De komende jaren zal de internationale expansie de groeipool bij uitstek blijven, met name in de energietak. Suez zal ongetwijfeld een graantje mee kunnen pikken van de opening van nieuwe elektriciteitscentrales in de VS, waar een energietekort is, maar de impact zal de eerste jaren verwaarloosbaar zijn. Daarnaast zal de groep ook de divisies water en milieubeheer verder uitbouwen, twee domeinen die op wereldvlak een enorm potentieel bieden. Zo haalde ze onlangs een contract binnen voor het waterbeheer van een kleine Chinese stad. Inspelend op de trend van "outsourcing" bij grote ondernemingen die bepaalde activiteiten uitbesteden om zich beter te kunnen toeleggen op hun core business, wil Suez zich in de toekomst meer toespitsen op de dienstverlening aan industriële klanten (hogere winstmarges dan lokale overheden).
De beleggers beginnen stilaan waardering op te brengen voor de strategie van Suez. Rekening houdend met het potentieel van de sectoren waarin de groep actief is , mag dit overigens correct gewaardeerde aandeel gekocht worden.

SUEZ (in EUR)

Na de luchtzak van begin dit jaar lijken de beleggers opnieuw vertrouwen in de groep te krijgen. U mag kopen.

Deel dit artikel