Analyse
Nog certificaten gewaarborgde waarde Fortis? 17 jaar geleden - maandag 25 juni 2001

NOG CERTIFICATEN GEWAARBORGDE WAARDE FORTIS ?

Als u nog certificaten van gewaarborgde waarde (CGW) bezit die u twee jaar geleden kreeg bij het omruilen van uw aandelen Generale Bank tegen aandelen Fortis, dan mag u niet vergeten ze tussen 6 en 20 juli binnen te brengen bij uw bank of beursvennootschap.

Waarover gaat het ?

Toen Fortis in juni 1998 de Generale Bank overnam, kreeg u in ruil voor uw aandelen Generale Bank niet alleen een bedrag in baar geld en aandelen Fortis, maar ook een CGW. Zoals toen al werd bepaald geeft dit CGW u tussen 6 en 20 juli eerstkomend recht op een bedrag in baar geld. Dat bedrag hangt af van de gemiddelde koers van het aandeel Fortis tussen 1 juni 2001 en 30 juni 2001. Toen werd bepaald dat, als de gemiddelde koers lager is dan 13 500 frank u voor elk CGW het verschil krijgt uitbetaald tussen die gemiddelde koers en 13 500 frank, met dien verstande evenwel dat u maximaal 500 frank kunt krijgen per CGW. Aangezien het aandeel Fortis ondertussen in negen gesplitst is en nu in euro noteert, gelden op basis van de afspraken van toen nu modaliteiten die daarmee rekening houden.
Als de gemiddelde koers van Fortis gelijk is aan of lager ligt dan 35,81 EUR, krijgt u voor elk CGW 500 frank. In de praktijk zal dit, gezien de koers die het aandeel in juni tot nu toe haalde, wellicht het geval zijn, maar het zal officieel worden bekendgemaakt op 4 juli.

Wat moet u doen ?

· Als u nog CGW's hebt, mag u dus niet vergeten ze binnen te brengen. Mocht uw financiële tussenpersoon voor de uitbetaling ervan kosten aanrekenen, dan kunt u zich wenden tot een kantoor van de "loketbanken" Fortis Bank of Petercam.
· Als uw CGW's op een effectenrekening staan moet u niets doen. Uw financiële tussenpersoon zal automatisch het bedrag dat ze opbrengen op uw rekening schrijven.
· Theoretisch kunt u ook uw CGW's via de beurs verkopen, want daar noteren ze nog tot 29 juni, maar omwille van de kosten die met een verkoop op de beurs gepaard gaan, raden we dat af.

KOERS VAN HET AANDEEL FORTIS (B)
(in EUR)

Het koersniveau waarop Fortis zich in juni bewoog, zorgt ervoor dat de CGW's die het bedrijf indertijd uitgaf wellicht 500 frank zullen opleveren. Vergeet dus niet ze tussen 6 en 20 juli binnen te brengen.

Deel dit artikel