Analyse
Keuzedividend bij Creyf's 16 jaar geleden - dinsdag 5 juni 2001

KEUZEDIVIDEND BIJ CREYF'S

Zoals we vorige week (BW nr. 1019) al aangaven in onze tabel met informatie over de dividenden van Belgische bedrijven, kunnen de aandeelhouders van Creyf's dit jaar kiezen voor een dividend in baar geld of in de vorm van nieuwe aandelen. Op voorwaarde dat u voldoende aandelen Creyf's hebt, kiest u best voor die laatste mogelijkheid.

Concreet

· Elke coupon nr. 4 van uw aandelen Creyf's biedt recht op een nettodividend van 0,1023 euro. Als u ook coupon nr. 4 van de VV-strips aanbiedt, dan bedraagt het nettodividend 0,1159 euro. Als u kiest voor een dividend in baar geld, worden die bedragen uitbetaald vanaf 18 juni.
· Tot en met 12 juni hebt u evenwel ook de mogelijkheid om te kiezen voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Elke 210 coupons
nr. 4 geven recht op één nieuw aandeel met VV-strip. Dat betekent dus dat u op die manier nieuwe aandelen Creyf's kunt verwerven tegen een prijs van 21,48 euro per aandeel, terwijl de koers vorige vrijdag 24,4 euro bedroeg. Biedt u samen met de coupons nr. 4 van de aandelen ook coupons nr. 4 van VV-strips aan, dan krijgt u voor elk van die coupons van VV-strips bovendien een bedrag in baar geld van 0,0136 euro.
· Als u minder dan 210 coupons nr. 4 hebt dan kunt u het ontbrekende aantal bijkopen op de beurs Euronext Brussels, waar ze noteren tot en met 12 juni.

Ons advies

Gezien de goede perspectieven van Creyf's achten wij het aandeel momenteel koopwaardig. U mag daarom volgens ons opteren voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Let echter op ! We raden u aan dat enkel te doen op voorwaarde dat u over voldoende coupons nr. 4 beschikt om daarmee nieuwe aandelen te verwerven. Als u coupons nr. 4 moet bijkopen op de beurs om aan een voldoende aantal te geraken, bestaat immers het gevaar dat de kosten die daarvoor worden aangerekend (meestal 200 tot 300 frank vaste kosten plus 1 à 2 % van het transactiebedrag) zo zwaar doorwegen dat de hele operatie niet langer interessant is. In dat geval int u de coupons nr. 4 beter gewoon in baar geld.

Deel dit artikel