Analyse
Alpha MOS 17 jaar geleden - dinsdag 26 juni 2001

ALPHA M.O.S. : de Franse specialist in elektronische neuzen zou baat moeten kunnen hebben bij de sectorgroei.

· Elektronische neuzen
· Parijs (Euro.NM)
· 4,10 EUR

Alpha M.O.S, Frans specialist in elektronische neuzen, publiceerde zopas zijn semestriële resultaten. Verdict : een omzet die 10,4 % daalde tot 0,78 miljoen EUR ten opzichte van het 1ste semester 1999/2000 (boekjaar afgesloten op 30/09). Een zekere vertraging bij de verkoop van producten sinds november in de Verenigde Staten, waar A.M.O.S. 26 % van zijn omzet verwezenlijkt, lijkt deze daling te rechtvaardigen. Toch mikt het management voor het lopende boekjaar op een gelijkaardige omzet als die van vorige jaar, hetzij 2,6 miljoen EUR. Ook behoudt het zijn doelstelling om winst te maken in het boekjaar 2001/2002 dankzij de ontwikkeling van zijn contracten in het domein van de kwaliteitscontrole in fabrieken die als enige een echte massamarkt kunnen creëren voor de elektronische neuzen. In april werd een samenwerkingsakkoord gesloten met het bedrijf Pet Food om zijn productiesite uit te rusten met een kwaliteitscontrolesysteem via de elektronische neus. Dit concretiseert de inspanningen van A.M.O.S. om een technologie te ontwikkelen buiten het domein van R&D en zijn intrede te doen op de veel grotere markt van kwaliteitscontrole. Toch was dat deel van deze markt slechts goed voor 10 % van de verkoop van A.M.O.S. in het 1ste semester.
En ook al getuigen de aanzienlijke bedragen die geïnvesteerd worden in nieuwe bedrijven die elektronische neuzen produceren en de komst van namen als Hewlett Packard van een enorm potentieel van deze markt, toch blijft het zeer moeilijk in te schatten binnen welke termijn de transfer van de laboratoria naar het veld zal gebeuren.
Naast deze onwetendheid schuilt het echte probleem van A.M.O.S. in zijn distributienetwerk, zoals de moeilijkheden in de VS dit semester aantonen. De 5,6 miljoen EUR die vrijgemaakt werden bij de kapitaalverhoging in februari zou het bedrijf in staat moeten stellen zijn zwakke distributienetwerk te verstevigen.

De snelle groei van de sector zal A.M.O.S., dat een zekere technologische voorsprong heeft op de concurrentie, ongetwijfeld ten goede komen. HOUDEN.

EVOLUTIE VAN AMOS IN EUR

Deel dit artikel