Analyse
Alcatel 17 jaar geleden - maandag 11 juni 2001

ALCATEL A - Winstwaarschuwing

Het Franse Alcatel (29,25 EUR), het nummer 5 ter wereld wat telecomuitrustingen betreft en leider voor de ADSL-technologie liet weten dat de fusieonderhandelingen met concurrent Lucent (VS) waren afgesprongen. Gezien de financiële problemen van de Amerikaanse groep, vinden we dat eerder een goede zaak. Volgens ons zou het een hachelijk avontuur geworden zijn. Minder positief was de winstwaarschuwing die Alcatel op de markt loslieten. Wat ons vooral onthutst is de omvang van de buitengewone lasten die Alcatel dit jaar verwacht (2,60 EUR per aandeel). En zelfs al kunnen we ons voorstellen dat de groep de inzinking van de telecommarkt en de winstwaarschuwingen van concurrenten als Cisco en Marconi te baat neemt om schoonschip te maken door alle "verborgen" verliezen (waardevermindering van niet verkochte stocks, dubieuze kredieten…) te boeken, het is eens te meer een teken van de problemen in de telecomsector. We hebben onze ramingen van de winst per aandeel (exclusief uitzonderlijke resultaten) voor 2001 en 2002 dan ook verlaagd van resp. 1,33 naar 0,90 EUR en van 1,87 naar 1,20 EUR. Rekening houdend met de uitzonderlijke lasten van 2,6 EUR per aandeel en met de 1,8 EUR per aandeel meerwaarden die de groep dit jaar denkt te realiseren, ramen we de nettowinst voor 2001 op 0,4 EUR per aandeel. Wat er ook van zij, de mededeling van de groep heeft in ieder geval meer licht geworpen op haar strategie. Alcatel is van plan om zich vooral te richten tot de telecomoperatoren (netwerken, optische vezels, satelliet) ten nadele van de mobiele telefoons en privé netwerken. In dat kader zijn er overigens al initiatieven opgestart zoals de beursintroductie van dochter Nexans (energiekabels) of, los van de mislukte fusie, de overname van de optische vezels van Lucent. Ook al is ons enthousiasme na de winstwaarschuwing wat bekoeld, toch geven we het management nog een kans omwille van zijn vroegere succesvolle herstructureringen en zijn leiderspositie in sommige segmenten van de datatransmissie met een hoog debiet. U mag dit goedkope aandeel kopen voor de lange termijn.

ALCATEL (in EUR)

De economische vertraging bovenop de problemen van de telecomoperatoren nekte de koers. Toch kopen we.

Deel dit artikel