Analyse
Veranderingen in onze aandelenselectie 17 jaar geleden - maandag 21 mei 2001

VERANDERINGEN IN ONZE AANDELENSELECTIE

Zoals eerder aangekondigd, blijven we onze aandelenselectie aanpassen. Vandaar dat u er vanaf deze week de aandelen Fountain, Punch International, Recticel en Sipef niet meer in terugvindt, ook al zijn die aandelen correct geëvalueerd of zelfs goedkoop, zoals voor Sipef het geval is. Waarom zullen we er dan toch geen aandacht meer aan besteden ? Daar zijn verschillende redenen voor : het gaat om aandelen met een geringe beurskapitalisatie, die vaak weinig informatie verstrekken. Voorts hebben de aandelen weinig kans om opgenomen te worden in één van de belangrijke al bestaande Euronext-indexen, zodat het niet denkbeeldig is dat ze nog slechts weinig verhandeld zullen worden. Last but not least, gaat het stuk voor stuk om aandelen met weinig spectaculaire winstvooruitzichten. Zo is het voor Fountain nog steeds wachten op de eerder aangekondigde expansieprojecten, is de koers van Sipef nogal volatiel als gevolg van de schommelende palmolieprijzen, boekte Punch in het verleden slechtere resultaten dan vooropgezet en slaagt het management er niet in de rendabiliteit van bepaalde divisies op te trekken en zal het nog verschillende jaren duren eer de meest veelbelovende activiteit van Recticel - spraytechnologie - een impact van betekenis zal hebben op de resultaten. De vier betrokken aandelen mag u nog wel houden en als u er vragen over hebt dan kunt u die van dinsdag tot vrijdag, telkens van 10 tot 12 uur stellen op het nummer 02/542.33.51. Als er rond die aandelen spectaculaire ontwikkelingen zouden zijn, komen we daar ook in "Onder ons" op terug. De vier aandelen worden in onze selectie vervangen door de interimbedrijven Adecco (Zwitserland), Vedior en Randstad (allebei Nederland; zie ook p. 12-13), die in de rubriek "Diverse industriën en diensten" staan, en door het Nederlandse mediabedrijf VNU. Zo coveren we beter de interimsector, waarin we tot nu toe enkel Creyf's volgden en nemen we in het kader van een betere opvolging van Euronext ook opnieuw een Nederlands topaandeel op in de selectie.

Deel dit artikel